Integratie RDA-regeling & WBSO

De RDA-regeling is afgeschaft. Vanaf 1 januari 2016 zijn de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd tot één instrument, de WBSO.

Weten of je in aanmerking komt voor WBSO-subsidie? Doe de WBSO-subsidiecheck en ontdek binnen 1 minuut of je voldoet aan de voorwaarden.  De WBSO-scan is gratis en vrijblijvend.

Wat hield de RDA-regeling in?

De RDA-regeling was bedoeld voor ondernemingen, die met behulp van WBSO-subsidie, speur- en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O) uitvoerden. Waar de WBSO-regeling de loonkosten voor S&O verlaagde, was de RDA-regeling gericht op de overige kosten en investeringen van WBSO-projecten. De RDA bood hiervoor een fiscaal voordeel, in de vorm van een aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De voordelen konden dus enkel in mindering gebracht worden op (toekomstige) winst uit de onderneming.

RDA kon aangevraagd worden voor:

  • Uitgaven voor nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die noodzakelijk waren voor WBSO-projecten
  • Kosten (anders dan loon) voor de realisatie van eigen WBSO-projecten

Waarom is het afgeschaft?

De RDA-regeling is aangepast aangezien het nadelen kende in de winstbelasting, die ten koste ging van de effectiviteit van de regeling. Enige neveneffecten die zijn ondervangen door het anders vormgeven van de RDA:

  • Het netto RDA-voordeel was gerelateerd aan de hoogte van de winst. Hierdoor was het exacte fiscale voordeel van de RDA voor ondernemers onzeker op het moment van investeren.
  • Daarnaast werd het RDA-voordeel in latere jaren verrekend, waardoor het liquiditeitsvoordeel ook pas later zichtbaar was. Zodoende had RDA geen invloed op de winst voor belasting, dit in tegenstelling tot de WBSO die wel invloed heeft op de winst voor belasting.

Het kabinet kwam met de conclusie dat het mogelijk was om de WBSO en RDA samen te voegen tot één regeling, waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing. Vanaf januari 2016 kunnen organisaties voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten en overige R&D-kosten en –uitgaven gelden dezelfde voordeelpercentages. Het totale toegezegde voordeel kunnen ondernemers nu via de loonheffing verrekenen, in plaats van een veel latere verrekening via de winstbelasting.

De belangrijkste wijzigingen

  • Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven. Er moet aan het begin van het jaar een keuze worden gemaakt bij het aanvragen van de WBSO voor kosten en uitgaven tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die aan het begin van het jaar wordt gemaakt, kan gedurende het jaar niet gewijzigd worden.
  • Wijziging soorten WBSO-projecten. Het is niet langer mogelijk om WBSO aan te vragen voor de analyse van technische haalbaarheid of technisch onderzoek. Sinds 2016 kan alleen WBSO aangevraagd worden voor twee soorten projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Sinds 2016 kunnen zelfstandigen die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, gebruikmaken van een vaste aftrek van € 12.484 voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZPers is er daarnaast een extra aftrek van € 6.245.
  • Het begrip programmatuur is aangepast om duidelijk aan te geven dat de WBSO is bedoeld voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur en niet voor het ontwerpen van nieuwe systemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.