WBSO subsidie

Verlaag je loonkosten

De WBSO subsidie verlaagt loonkosten van technische innovaties. Dit kan voor 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000 en in totaal oplopen tot meer dan € 100.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de WBSO subsidie? Doe de subsidiecheck en ontdek binnen 1 minuut of je voldoet aan de voorwaarden. De scan is gratis en vrijblijvend.

De WBSO-regeling voor elke innovatieve ondernemer

WBSO is een afkorting voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De betekenis van de WBSO regeling is kort gezegd: een fiscale regeling voor vernieuwing en het stimuleren van technische innovatie.

Een aantal WBSO subsidie voorwaarden? Elke ondernemer in Nederland die iets wil ontwikkelen of onderzoeken komt in principe in aanmerking voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit geldt ook voor (betaalde) klantprojecten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontwikkeling van (delen van) software.
 • Ontwikkeling van (delen van) een fysiek product of productieproces.

De ontwikkelingen dienen uiteraard technisch nieuw te zijn voor de aanvragende onderneming.

Uitstekende ervaring met Ugoo! Ze hebben indrukwekkende technische kennis en begrijpen waar wij aan werken. — Searchresult

WBSO subsidie 2019

Net als in 2018 bedraagt het voordeel voor BV’s en andere loonbelastingplichtigen volgens de WBSO 2019 32% over de eerste €350.000 aan bruto R&D-kosten (waaronder loon) en 16% over het meerdere. Voor zogenaamde techno-starters (bedrijven jonger dan vijf jaar) bedraagt de eerste schijf 40% in plaats van 32%.

Heb je een eenmanszaak of VOF? Een zelfstandige met een WBSO subsidie mag € 12.775 per kalenderjaar opvoeren als aftrekpost op de inkomstenbelasting. Voor starters bedraagt deze aftrekpost zelfs € 19.146. Voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige ten minste 500 uur per jaar aan R&D besteedt.

Berekening voordeel

De berekening van het financiële voordeel van een WBSO subsidie:

 • 32% (40% voor starters) van de eerste € 350.000 loonkosten gemoeid met speur- en ontwikkelingswerk (ook wel R&D genoemd)
 • 16% van de resterende loonkosten

Dit betekent bij een gemiddeld uurloon van € 29 een concreet subsidievoordeel van circa € 22.000 per fulltime werknemer per jaar (€ 28.000 voor starters). Ook holdings kunnen hiervan profiteren. Zelfstandigen die minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteden, krijgen een vaste aftrek op de inkomstenbelasting van € 12.775 (€ 19.146 voor starters).

WBSO voorwaarden

Naast het ontwikkelen of onderzoeken van technologieën of andere processen zijn er enkele WBSO subsidie voorwaarden, namelijk:

 • Het gaat om product, proces, programma of technisch- wetenschappelijk onderzoek;
 • De activiteiten zijn technisch nieuw voor de aanvrager;
 • Activiteiten worden uitgevoerd door eigen R&D-personeel (verloning via Nederlandse loonlijst);
 • Alleen toekomstige R&D-activiteiten zijn subsidiabel;
 • Eventuele knelpunten van de ontwikkelingen worden binnen het bedrijf opgelost;
 • Het bedrijf valt onder de inkomensbelasting;
 • Het bedrijf valt onder de inkomstenbelasting en besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan de ontwikkeling of het onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak) en/of;
 • Het bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting en draagt loonheffing af voor werknemers die de ontwikkeling of of onderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld BV of NV of zelfstandige met personeel).

Wat hield de RDA-regeling in?

Sinds 1 januari 2016 zijn de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering en de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd tot de WBSO-regeling. De RDA-regeling was bedoeld voor ondernemingen, die met behulp van WBSO-subsidie, speur- en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O) uitvoerden. Waar de WBSO-regeling de loonkosten voor S&O verlaagde, was de RDA-regeling gericht op de overige kosten en investeringen van WBSO-projecten. De RDA bood hiervoor een fiscaal voordeel, in de vorm van een aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De voordelen konden dus enkel in mindering gebracht worden op (toekomstige) winst uit de onderneming.

RDA kon aangevraagd worden voor:

 • Uitgaven voor nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die noodzakelijk waren voor WBSO-projecten
 • Kosten (anders dan loon) voor de realisatie van eigen WBSO-projecten

Waarom is het afgeschaft?

De RDA-regeling is aangepast aangezien het nadelen kende in de winstbelasting, die ten koste ging van de effectiviteit van de regeling. Enige neveneffecten die zijn ondervangen door het anders vormgeven van de RDA:

 • Het netto RDA-voordeel was gerelateerd aan de hoogte van de winst. Hierdoor was het exacte fiscale voordeel van de RDA voor ondernemers onzeker op het moment van investeren.
 • Daarnaast werd het RDA-voordeel in latere jaren verrekend, waardoor het liquiditeitsvoordeel ook pas later zichtbaar was. Zodoende had RDA geen invloed op de winst voor belasting, dit in tegenstelling tot de WBSO die wel invloed heeft op de winst voor belasting.

Het kabinet kwam met de conclusie dat het mogelijk was om de WBSO subsidie en RDA samen te voegen tot één regeling, waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing. Vanaf januari 2016 kunnen organisaties voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten en overige R&D-kosten en –uitgaven gelden dezelfde voordeelpercentages. Het totale toegezegde voordeel kunnen ondernemers nu via de loonheffing verrekenen, in plaats van een veel latere verrekening via de winstbelasting.

De belangrijkste wijzigingen

 • Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven. Er moet aan het begin van het jaar een keuze worden gemaakt bij het aanvragen van de WBSO voor kosten en uitgaven tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die aan het begin van het jaar wordt gemaakt, kan gedurende het jaar niet gewijzigd worden.
 • Wijziging soorten WBSO-projecten. Het is niet langer mogelijk om WBSO regeling aan te vragen voor de analyse van technische haalbaarheid of technisch onderzoek. Sinds 2016 kan alleen WBSO aangevraagd worden voor twee soorten projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
 • Het begrip programmatuur is aangepast om duidelijk aan te geven dat de WBSO subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur in een formele programmeertaal, en niet voor het ontwerpen van nieuwe systemen.

WBSO aanvragen

Wil je de WBSO subsidie aanvragen? Doe de gratis subsidiecheck van Ugoo of neem contact met ons op voor meer informatie over de aanvraag van de WBSO regeling.