Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)

Partners voor Water 2016-2021

Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) stimuleert het testen, demonstreren of het onderzoeken van de haalbaarheid van vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied. De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. Ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s kunnen (individueel of in samenwerkingsverband) tot maximaal 60% van de projectkosten vergoed krijgen.

Hoeveel subsidievoordeel levert WWSD op?

De WWSD regeling vergoedt een percentage van de projectenkosten met een maximum van € 600.000 voor alle Nederlandse aanvragers tezamen. Dit percentage is afhankelijk van het type onderneming en de aard van de activiteit.

Wie komt in aanmerking voor de WWSD regeling?

De WWSD regeling is gericht op het oplossen van een afgebakend probleem in een lokale buitenlandse situatie. Een aantal landen is uitgesloten van WWSD. De regeling bestaat uit twee instrumenten, een haalbaarheidsproject en een pilotproject:

  • Haalbaarheidsproject: onderzoek naar de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een beoogd project. Met dit instrument onderzoek je een helder probleem waar je concrete methode, technologie of aanpak een mogelijke oplossing voor is. Het geldt als een voorbereiding op een pilotproject of demonstratie, idee is om verschillende condities, zoals financieel, juridisch, institutioneel, mogelijke partners, marktperspectief, concurrentie, te onderzoeken.
  • Pilotproject: oplossing in de praktijk testen, op een kleine en realistische schaal. Dit moet de beoogde klant ervan overtuigen dat je oplossing of methode werkt. Centraal staat het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Activiteiten zijn het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden.

Dienstverlening Ugoo

Tijdens het gehele aanvraagtraject biedt Ugoo de benodigde intensieve begeleiding. Van het verzorgen van een projectideevoorstel, het opstellen en indienen van de aanvraag, ondersteuning bij periodieke rapportages, tot het onderhouden van contacten met de subsidieverstrekker.

Voorzie je een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een actueel, water-gerelateerd probleem in het buitenland? Of wil je inzicht verkrijgen in de kansen voor je project? Neem contact op met één van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.