Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Subsidie voor duurzame samenwerkingsverbanden

De TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling is een subsidie gericht op energie en klimaatinnovaties. Onderzoek of ontwikkel jij goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en/of diensten? Dan maak je wellicht aanspraak! Voorbeelden van projecten zijn elektrificatie, procesefficiëntie en hergebruik van reststromen. De aanvraagperiode loopt van 1 april 2022 tot en met 17 mei 2022.

Deze regeling maakt onderdeel uit van het programma TSE Industrie. Er staan drie thema’s centraal:

  • Het sluiten van industriële ketens. Reststromen worden daarin meegenomen
  • Het sturen op CO2-vrije industriële warmtesystemen, bijvoorbeeld door een innovatief proces van industriële clusters en bedrijven
  • Een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050 en maximale elektrificatie

Voor wie?

De TSE Industrie O&O stimuleert kleinere innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De regeling bestaat voor MKB’ers die kleinschalige samenwerkingsverbanden aan willen gaan. Grote innovatieprojecten komen niet in aanmerking, voor deze projecten is er namelijk de MOOI regeling. Onderzoekers en kennisinstellingen komen ook in aanmerking.

Voordeel

Het totale budget is €1,9 miljoen. De maximale subsidie per project is €500.000. Aanvragen worden beoordeeld volgens een tender: de hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Zowel de kwaliteit van het project als de kwaliteit van de aanvraag zijn belangrijk.

Voorwaarden

Het project moet leiden tot technologische vernieuwing. Deze moet op creatieve wijze tot stand komen. Dit betekent dat je het proces of de dienst niet kan ontwikkelen met de huidige kennis. Er bestaat een onzekerheid of het resultaat behaald wordt. De uitvoering gebeurt systematisch. Ten slotte is de opgedane kennis overdraagbaar. De resultaten kunnen dus nagebootst worden. Daarnaast gelden er inhoudelijke criteria:

  • Je werkt in een samenwerkingsverband
  • De projectduur is maximaal 4 jaar
  • Het project is vernieuwend op internationaal niveau
  • Het project versterkt de Nederlandse kennispositie
  • Er is uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing.

Meer weten?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de TSE Industrie O&O regeling? Of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Neem dan via onderstaande button contact op met een van onze consultants. Wij helpen bij het realiseren van subsidieaanvragen en kijken naar wat er nog meer mogelijk is.