Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Topsectoren Nederland

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het gaat om de onderstaande negen sectoren.

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM)
  • Logistiek
  • Life Science & Health
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water & Maritiem