Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Take-off

Take-off is een financieringsinstrument georganiseerd door  De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het ondersteunt de bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Het programma kent twee fases, een haalbaarheidsstudie en een vroegefasetraject.

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

NWO verstrekt dit financieringsinstrument in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen.

Fase 2: Vroegefasetraject

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) ten behoeve van de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente verschuldigd is. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid.

Deadlines

Jaarlijks zijn er twee rondes voor het aanvragen. In het voorjaar opent de ronde in januari en sluit in maart; in het najaar opent de ronde in juni en sluit begin oktober.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.