WBSO toepassen

Het toepassen van de WBSO betreft het toepassen van de verkregen S&O-afdrachtvermindering. De toegekende S&O-afdrachtvermindering verreken je in de aangifte loonheffingen. De hoogte van de S&O-afdrachtvermindering staat genoemd in de S&O-verklaring. De S&O-verklaring wordt afgegeven op naam van de S&O-inhoudingsplichtige. In de S&O-verklaring wordt ook het loonheffingennummer zonder sub nummer (RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) genoemd. Op de loonheffingennummer kan je de S&O afdrachtvermindering verrekenen bij de aangifte loonheffingen. Als je een loonheffingennummer heeft met verschillende sub nummers, zoals L01 en L02, dan mag je de S&O afdrachtvermindering onderling verrekenen. De verrekening kan alleen plaatsvinden met de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Verrekenen kan niet met de premies werknemersverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet. Je mag de S&O-afdrachtvermindering alleen verrekenen in aangiftetijdvakken in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Er zijn twee aangiftetijdvak mogelijkheden: maandelijkse of vierwekelijkse aangifte.