Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

WBSO-voordeel toepassen

Het toepassen van de WBSO betreft het toepassen van de verkregen S&O-afdrachtsvermindering. De toegekende S&O-afdrachtsvermindering verreken je in de aangifte loonheffingen. De hoogte van de S&O-afdrachtsvermindering staat genoemd in de S&O-verklaring. De S&O-verklaring wordt afgegeven op naam van de S&O-inhoudingsplichtige.

In de S&O-verklaring wordt ook het loonheffingennummer zonder sub-nummer (RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) genoemd. Op de loonheffingennummers kan je de S&O afdrachtsvermindering verrekenen bij de aangifte loonheffingen. Als je een loonheffingennummer hebt met verschillende sub-nummers, zoals L01 en L02, dan mag je de S&O afdrachtsvermindering onderling verrekenen. De verrekening kan alleen plaatsvinden met de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Verrekenen kan niet met de premies werknemersverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet. Je mag de S&O-afdrachtsvermindering alleen verrekenen in aangiftetijdvakken in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Er zijn twee aangiftetijdvakken mogelijkheden: een maandelijkse- of vierwekelijkse aangifte.