WBSO toekenning

Er is sprake van een WBSO toekenning op het moment dat RVO schriftelijk erkent dat je gebruik kunt maken van de WBSO-regeling. Deze toekenning wordt schriftelijk medegedeeld in de zogeheten WBSO-beschikking. In de WBSO-beschikking staat per aangevraagd project aangegeven hoeveel S&O-uren wel en/of niet toegekend worden. Als er S&O-uren worden toegekend zit als volgblad bij de beschikking een S&O-verklaring.