Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

WBSO toekenning

Er is sprake van een WBSO toekenning op het moment dat RVO schriftelijk erkent dat je gebruik kunt maken van de WBSO-regeling. Deze toekenning wordt schriftelijk medegedeeld in de zogeheten WBSO-beschikking. In de WBSO-beschikking staat per aangevraagd project aangegeven hoeveel S&O-uren wel en/of niet toegekend worden. Als er S&O-uren worden toegekend zit als volgblad bij de beschikking een S&O-verklaring.