Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

WBSO forfait

Het forfait is een grove benadering van de kosten en uitgaven die een gemiddelde ondernemer ongeacht sector ten behoeve van diens S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk) maakt. Als je als inhoudingsplichtige WBSO aanvraagt kan je bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar kiezen voor óf de werkelijke kosten en uitgaven ten behoeve van eigen S&O, óf voor een forfaitaire benadering van de kosten en uitgaven. In beide gevallen komt er een bedrag bovenop de S&O-loonkosten. Je kan dus ook voor het forfait kiezen als jouw werkelijke kosten en uitgaven aanzienlijk afwijken van de forfaitaire benadering. Over het totale bedrag wordt vervolgens het WBSO-voordeel (het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in uw S&O-verklaring) berekend.

De keuze voor of het forfaitaire regime of het regime van werkelijke kosten en uitgaven maak je voor het hele kalenderjaar bij de eerste aanvraag van het kalenderjaar. Als je de keuze eenmaal hebt gemaakt, is het niet mogelijk om dit achteraf of bij een vervolgaanvraag te wijzigen. Vanzelfsprekend mag je bij een eerste aanvraag voor een nieuw kalenderjaar wel voor het andere regime kiezen.