Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

TWO

TWO staat voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksprojecten waarmee nieuwe technische kennis gegenereerd wordt, worden als technisch-wetenschappelijk onderzoek aangeduid.
De WBSO-subsidie ondersteunt dit soort onderzoeken. In het kader van de WBSO, spreekt men van technisch onderzoek wanneer het onderzoek betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie- en communicatietechnologie. Overige soorten onderzoek (economisch, sociaal of psychologisch onderzoek) wordt niet als technisch wetenschappelijk onderzoek beschouwd en komen dus niet in aanmerking. Met wetenschappelijk onderzoek wordt een verklaring gezocht voor een verschijnsel dat niet is te verklaren op basis van algemene kennis. Wetenschappelijk onderzoek is subsidiabel wanneer het onderzoek theoretische of praktische kennis oplevert. Een onderzoek dat alleen constateert, beschrijft of observeert komt niet in aanmerking voor de WBSO.