Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tender

Subsidies kunnen worden uitgegeven volgens het tenderprincipe. Hierbij is jaarlijks een vast bedrag aan subsidiegelden beschikbaar. Organisaties dienen voor een bepaalde datum een subsidieaanvraag in te dienen. De subsidieverstrekker beoordeelt alle aanvragen en maakt een rangschikking. De best beoordeelde aanvragers wordt subsidie verstrekt totdat het beschikbare bedrag is uitgeput.

De DHI-regeling is een voorbeeld van een subsidie met tenderprincipe.