Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Subsidie

Aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er hoeft geen rente betaald te worden en de toegekende bedragen hoeven niet te worden terugbetaald zolang aan de bepalingen van de subsidie wordt tegemoetgekomen.

Voor starten, innoveren, verduurzamen en internationaal ondernemen bestaan verschillende financiële regelingen. Zowel de EU als verschillende ministeries bieden hiervoor onder meer subsidies, financieringen en garantstellingen. Daarnaast zijn er ook private initiatieven beschikbaar voor ondernemers.