Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Samenwerkingsovereenkomst

Een contract dat wordt opgesteld tussen de partners van een subsidieproject bedoeld voor een samenwerking waarbinnen de deelnemende partijen geheel zelfstandig blijven. Er ontstaat geen nieuwe onderneming, de vermogens blijven gescheiden en de partijen blijven naar buiten toe afzonderlijk opereren. In het contract is vastgelegd de relaties tussen de verschillende deelnemers, het niveau van hun verantwoordelijkheid voor het project en de overeengekomen prestaties en eventuele vergoedingen.