Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Praktijkleren

Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijk- en werkleerplaatsen. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.