Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Loonheffingennummer

Een loonheffingennummer bestaat uit een RSIN en een subnummer. Een inhoudingsplichtige bestaat doorgaans uit één administratieve eenheid. Dat wordt in het loonheffingennummer meestal aangeduid met het getal 01 (subnummer) na de L.

Op het loonheffingennummer kan je het WBSO-voordeel verrekenen bij jouw aangifte loonheffingen. Als je een loonheffingennummer hebt met verschillende subnummers, zoals L01 en L02, dan mag je de S&O-afdrachtvermindering onderling verrekenen.