Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Loonheffing

De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen vaak loonheffing genoemd, omdat ze als een bedrag door de inhoudingsplichtige worden ingehouden en afgedragen.

Bij gebruik van de WBSO-subsidie is er sprake van een fiscale regeling waarbij het toegekende subsidiebedrag aftrekbaar is van de loonheffing. Belangrijk is dat er voldoende loonheffing wordt betaald binnen de entiteit waarop een aanvraag wordt ingediend. Hierbij kan de loonheffing tot nul worden teruggebracht, het overige subsidiebedrag wordt echter niet uitbetaald.

Een loonheffingennummer is belangrijk bij het verrekenen van het WBSO-voordeel. Nadat je de S&O-verklaring hebt ontvangen, kan het financiƫle voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: je bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering of je bent S&O-belastingplichtige en ontvangt S&O-aftrek.

De toegekende S&O-afdrachtvermindering verreken je in de aangifte loonheffingen. De hoogte van de S&O-afdrachtvermindering staat genoemd in de S&O-verklaring. De S&O-verklaring wordt afgegeven op naam van de S&O-inhoudingsplichtige. In de S&O-verklaring wordt ook het loonheffingennummer zonder subnummer (RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) genoemd. Als je een loonheffingennummer hebt met verschillende subnummers, zoals L01 en L02, dan mag je de S&O-afdrachtvermindering onderling verrekenen. De verrekening kan alleen plaatsvinden met de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Verrekenen kan niet met de premies werknemersverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet. Je mag de S&O-afdrachtvermindering alleen verrekenen in aangiftetijdvakken in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Er zijn twee aangiftetijdvak-mogelijkheden: maandelijkse of vierwekelijkse aangifte.