Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Kosten

Als je S&O-inhoudingsplichtige bent kan je ervoor kiezen om de kosten en uitgaven aan te vragen die je verwacht te maken voor het uitvoeren van jouw eigen S&O. Onder kosten wordt verstaan al hetgeen is betaald voor de realisatie van het eigen S&O en niet kwalificeert als een uitgave. Kosten moeten uitsluitend dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het uitvoeren van het eigen S&O, moeten drukken op de S&O-inhoudingsplichtige zelf of een bedrijf uit dezelfde fiscale eenheid en mogen niet eerder in aanmerking zijn genomen voor een S&O-verklaring. Kosten moeten zijn betaald voordat je deze als gerealiseerde kosten in jouw verplichte mededeling opneemt.

Bij je eerste WBSO-aanvraag in een kalenderjaar mag je zelf bepalen hoe een deel van je WBSO-voordeel wordt berekend. Er zijn twee opties. Je kan kiezen tussen een begroting maken van verwachte kosten en uitgaven voor R&D óf de forfaitaire benadering van kosten en uitgaven op basis van de toegekende S&O-uren. Je keuze ligt vast voor het hele kalenderjaar. Het forfait bespaart administratieve lasten. Je hoeft geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven en je hoeft deze dus ook niet te melden bij RVO.