Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven. Indien men in het bezit is van een S&O-verklaring, komt hij/zij in aanmerking voor de Innovatiebox. De Innovatiebox is een fiscale afspraak met de belastingdienst, waarmee een organisatie de winst die voortvloeit uit R&D-werkzaamheden tegen een sterk verlaagd VPB-tarief mag wegschrijven (9% i.p.v. 21%). De Innovatiebox kent twee varianten: 1) een forfaitaire vorm, waarbij standaard 25% van de winst tegen het verlaagde tarief mag worden weggeschreven, 2) een werkelijke vorm, waarbij de organisatie in onderhandeling gaat om een hoger percentage van winst uit R&D te bemiddelen.