Human Capital

Human Capital is onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat als doel heeft de economische positie van de noordelijke provincies te versterken. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noordelijke mkb’ers en ten minste één hogeschool of universiteit.