Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een nationale regeling en verlaagt de investering van ondernemers in energiezuinige technieken. In de brochure Energielijst staan alle energiezuinige technieken die in aanmerking komen. Maatwerkinvesteringen die een forse besparing in energie opleveren komen ook in aanmerking voor fiscale aftrek. Tot slot is het interessant om eigen producten op de Energielijst geplaatst te krijgen. Dit verlaagt de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product tot resultaat. Investeringen komen voor EIA in aanmerking, zolang:de ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden belastingplichtig is (IB of VpB); de aanvraag binnen 3 maanden na verlening van opdracht worden ingediend; de investering betrekking heeft op niet een eerder gebruikt bedrijfsmiddel; het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500. Naast de kosten van de aanschaf, komen voor EIA de voortbrengingkosten van een energiezuinige techniek in aanmerking. Denk hier aan eigen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie van het bedrijfsmiddel. Dit geldt ook voor uitgaven voor technische voorzieningen voor, of aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen.