Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EBIT

EBIT (earnings before interest and taxes) ook wel aangeduid als bedrijfsresultaat na afschrijvingen (materieel en goodwill), is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente en belasting. Er wordt gemeten wat het resultaat is uit de normale bedrijfsvoering. Dat wil zeggen de omzet en kosten die gemaakt zijn om de omzet te kunnen realiseren (inkoop, personeel, huur, verzekeringen, marketing etc.). De financiƫle resultaten (rentebetaling of rente ontvangsten) en belastingen worden buiten beschouwing gelaten. Rente en belastingen worden namelijk niet als operationele resultaten gezien, omdat deze niet direct te maken hebben met kosten die je moet maken om een bepaalde omzet te behalen.