Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Cumulatie

Het aanvragen van meerdere subsidies en/of bijdragen voor dezelfde subsidiabele kosten noemen we cumulatie of stapelen. Of je mag stapelen verschilt per subsidie en is afhankelijk van het maximale bedrag, het maximale percentage en de voorwaarden van deze subsidie. Stapelen mag tot op zekere hoogte, maar hierdoor kan je minder of geen subsidie voor jouw activiteiten ontvangen. De WBSO kan in sommige gevallen gecumuleerd worden met subsidies voor innovatieve projecten.