Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Consortium

Samenwerkingsverband met partners uit de openbare of particuliere sector die samen een project ontwikkelen dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De Eurostars regeling is hier een voorbeeld van. De Eurostars regeling is bedoeld voor het onderzoekuitvoerende MKB. Dit zijn bedrijven die een specifiek deel van hun omzet of personeel inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Een tweede hoofdcriterium is dat er altijd sprake moet zijn van een consortium van samenwerkende partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. Bedrijven die toegepaste research of experimentele ontwikkeling verrichten kunnen maximaal 50% van de projectkosten vergoed krijgen.