Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Burgerservicenummer (BSN)

De BSN’s van de S&O-medewerkers gebruikt de RVO om het S&O-uurloon te berekenen. Daarnaast wordt, ingeval van een zelfstandige, diens BSN vermeld in de S&O-verklaring. Deze zelfstandige mag de toegekende S&O-aftrek toepassen bij diens aangifte inkomstenbelasting.

Dien de BSN’s van je S&O- medewerkers tegelijkertijd in bij het doorgeven van de urenmededeling. Zo wordt er in één keer aan alle mededelingsverplichtingen voldaan en loop je niet het risico om dit aan het einde van het jaar te vergeten. Geef je geen BSN’s door? Dan neemt de RVO jouw aanvraag voor (een deel van) het jaar niet in behandeling.