Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Beschikking

De brief waarin de RVO het besluit op de WBSO-aanvraag meedeelt is een beschikking. In de WBSO-beschikking staat per aangevraagd project aangegeven hoeveel S&O-uren wel en/of niet toegekend worden. Als er S&O-uren worden toegekend zit als volgblad bij de beschikking een S&O-verklaring. Indien een inhoudingsplichtige niet heeft gekozen voor het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven, staat in de beschikking tevens welke kosten en uitgaven wel en/of niet toegekend worden. Ook het niet in behandeling nemen van een aanvraag is een beschikking.