Vroegefasefinanciering

Een lening bestemd voor de eerste fase van productontwikkeling

De Vroegefasefinanciering is een lening die de cruciale stap van idee tot de start van de productontwikkeling financiert. Deze cruciale stap wordt de vroege fase (voor innovatieve starters) en/of de vernieuwingsfase (MKB) genoemd. Denk bij de vroege of vernieuwingsfase aan activiteiten zoals het creëren van commerciële ideeën, onderzoek naar de geschikte markt en de ontwikkeling van de nodige licenties.

Ontdek hier of je in aanmerking komt.

Doelgroepen

Vroegefasefinanciering richt zich op drie groepen:

  • Academische/HBO innovatieve startups (economische activiteiten komen direct voort uit onderzoek aan HBO, universiteit en/of academisch ziekenhuis).
  • Innovatieve startups (≤ vijf jaar).
  • MKB (klein en middelgroot).

Daarbij hanteert de subsidieverstrekker een aantal voorwaarden:

  • Nog geen subsidie/financiering voor de vroege of vernieuwingsfase ontvangen.
  • Opstellen businessplan waaruit substantiële groei blijkt.
  • Opstellen vroegefaseplan of vernieuwingsplan gericht op de eisen die de investeerder stelt. Je bent nog niet begonnen aan dit traject en kunt het binnen twee jaar afronden.
  • Intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het traject na de vroege of vernieuwingsfase gaat financieren op basis van zijn eisen. Dit bedrag moet ten minste gaan om hetzelfde bedrag dat je bij de VFF aanvraagt.

Vervolgstappen

Neem contact met ons op zodat we de kansen voor een Vroegefasefinanciering voor je in kaart kunnen brengen.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.