Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SIDN fonds

Bestemd voor projecten die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren.

Het SIDN fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. Hierbij wordt gezocht naar vooruitstrevende projecten met maatschappelijke meerwaarde, zonder vanzelfsprekende financieringsmogelijkheden.

Ondernemers dienen de ambitie te hebben om het internet een veilige en vertrouwde omgeving te maken voor iedereen. Het SIDN fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve toepassingen om het gebruik van het internet te stimuleren. In 2020 zijn er een nieuwe call’s geopend. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met  30 juni 2020. Klik hier voor meer informatie over de openstaande call.

Wie komt in aanmerking voor de SIDN-regeling?

Een SIDN-aanvraag kent twee varianten:

  • Pioniers (gericht op de uitwerking van een goed idee, max € 10.000)
  • Potentials (doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max € 75.000)

SIDN ondersteunt projecten die bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

1. Versterking van het internet

Het bevorderen van een vrij en open internet waar iedereen gebruik van kan maken. Het internet moet een betrouwbare plaats zijn die mensen optimaal kunnen benutten. Veiligheid is hierin een belangrijk thema. Mensen moeten veilig op het internet informatie met elkaar kunnen delen, samen kunnen werken en vrij communiceren. Om deze reden stimuleert SIDN projecten die innovatieve (software/hardware) oplossingen en toepassingen bieden die het internet versterken.

2. Empowerment van de gebruiker

Projecten die het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers stimuleren, komen hiervoor in aanmerking. Het doel is mensen en in het bijzonder kinderen uit te rusten met kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

3. Maatschappelijke impact

Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Projecten met baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid worden hierin aangemoedigd. Nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe businessmodellen of nieuwe manieren van werken, ten gunste van het algemeen belang, kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • Het project heeft een maatschappelijke meerwaarde of een economische impact.
  • Het project is gestart vanuit een goed onderbouwde behoefte uit de maatschappij.
  • Open source, dus beschikbaar voor iedereen; resultaten behaald binnen het project worden openlijk gedeeld.
  • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteiten om het project te bewerkstelligen.
  • De mate van innovatie is hoog en goed onderbouwd; het gaat om een origineel idee.
  • Het project vindt binnen Nederland plaats.
  • Bij voorkeur is het initiatief nieuw; het project moet nog gestart worden of is recent gestart.

Vervolgstappen

Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden, neem contact op met een van onze consultants.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.