Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SIDN fonds

Het SIDN-fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. Hierbij wordt gezocht naar vooruitstrevende projecten met maatschappelijke meerwaarde, zonder vanzelfsprekende financieringsmogelijkheden.

Ondernemers dienen de ambitie te hebben om het internet een veilige en vertrouwde omgeving te maken voor iedereen. Het SIDN-fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve toepassingen om het gebruik van het internet te stimuleren. Zij ondersteunt hierbij projecten in de idee-fase, gericht op de uitwerking naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. De projecten moeten bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

1. Versterking van het internet

Het bevorderen van een vrij en open internet waar iedereen gebruik van kan maken. Het internet moet een betrouwbare plaats zijn die mensen optimaal kunnen benutten. Veiligheid is hierin een belangrijk thema. Mensen moeten veilig op het internet informatie met elkaar kunnen delen, samen kunnen werken en vrij communiceren.

2. Empowerment van de gebruiker

Projecten die het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers stimuleren, komen hiervoor in aanmerking. Het doel is mensen en in het bijzonder kinderen uit te rusten met kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

3. Maatschappelijke impact

Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Projecten met baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid, worden hierin aangemoedigd. Nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe businessmodellen of nieuwe manieren van werken, ten gunste van het algemeen belang, kunnen in aanmerking komen.

Voordeel

Een SIDN-aanvraag kent twee varianten:

  • Pioniers; gericht op de uitwerking van een goed idee. Hiervoor is het maximaal aan te vragen bedrag € 10.000.
  • Potentials; doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept. Hiervoor is het maximaal aan te vragen bedrag € 75.000.

Voor wie?

In aanmerking komen bedrijven die een idee voor een vernieuwend internetproject uit willen werken tot een demo, pilot of experimenteel ontwerp.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het SIDN-fonds om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.