Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Small Business Innovation Research

Voor innovatieprojecten met maatschappelijk belang

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten (producten, processen en diensten) die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Via thematische oproepen dagen overheden het bedrijfsleven uit om met passende projectvoorstellen te komen. Iedere SBIR-oproep heeft een eigen budget en deadline.

Oproepen voor SBIR worden door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) openbaar gemaakt. SBIR-oproepen richten zich op maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie.
  • Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening.
  • Cyber security voor een veilig en open cyberdomein.

 

SBIR-projecten bestaan uit 2 of 3 fasen:

1. Fase 1 betreft een haalbaarheidsonderzoek voor de innovatie, met een offertebedrag voor het opzetten van een onderzoeks- en ontwikkeltraject (fase 2). In deze fase is het mogelijk en wordt het gestimuleerd om samen te werken met een kennisinstelling en/of andere ondernemingen.

2. Fase 2 betreft het onderzoeks- en ontwikkeltraject. Het resultaat van fase 2 is een getest prototype, beperkte nul-serie of proefproject van het product, proces of dienst.

3. In fase 3 van het SBIR-programma kan de overheid zich opwerpen als grote innovatiegerichte inkoper om als eerste de nieuwe technologie aan te kopen. Ondernemers ontvangen hiermee een uitstekende kans tot het vermarkten van de eigen ontwikkeling. De overheid financiert deze fase echter niet.

Voorstellen voor SBIR worden vanaf fase 1 ingediend. Instromen in een later programmaonderdeel (fase 2 of 3) is niet mogelijk.

Voordeel

Iedere SBIR-oproep heeft haar eigen budget. Gebruikelijk is dat zowel voor fase 1 als fase 2 een subsidiebedrag op basis van de projectomvang beschikbaar wordt gesteld.

Voor wie?

Zowel MKB-ondernemingen als grootbedrijven komen in aanmerking voor de SBIR-regeling. Het is van belang dat hun beoogde innovatie aansluit bij het oplossen van het specifieke maatschappelijke probleem van de oproep.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de SBIR om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.