Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

INTERREG 2014-2020

Europese subsidieregeling voor internationale projecten

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten waarin een of meer internationale partijen gezamenlijk werken aan problemen in de regio.

De regeling draagt bij aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling. De INTERREG programma’s richten zich op internationale verbanden met oog op de economie. Het is namelijk zo dat sectoren in grensregio’s vaak raakvlakken hebben met de nationale markt. Het is de ambitie van INTERREG om te streven naar de samenwerking van Europese landen onderling. In 2020 kan het hele jaar een aanvraag worden gedaan.

De voordelen

 • Bedrijven, instanties, organisaties komen in aanmerking voor een subsidie bedrag dat per regio wordt bepaald.
 • Door de subsidie krijgt jouw organisatie de mogelijkheid om de internationale positie te versterken.
 • Organisaties en bedrijven dragen bij aan een duurzamer Europa.

Voor wie

Projecten die bijdragen aan een beter milieu, economische verschillen tussen de regio’s en lidstaten onderling verkleinen en de concurrentiepositie van Nederland versterken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van INTERREG.

De doelgroep van INTERREG bestaat uit:

 • Bedrijven en kennisinstellingen
 • Overheden en non-profit instellingen
 • Ontwikkelingsmaatschappijen

INTERREG is onderverdeeld naar regio’s in Europa en kent verschillende programma’s met eigen thema’s en investeringsprioriteiten. Hieronder lichten wij deze voor je toe.

INTERREG North West Europe (NWE)

Landen en budget

 • Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Luxemburg, Zwitserland (zonder EU-financiering) en gedeeltelijk Nederland, Duitsland en Frankrijk
 • Het budget bedraagt € 396 miljoen. Hiervan is 94% bestemd voor projecten en 6% voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Investeringsprioriteiten

 • Bevordering van de innovatiecapaciteit van de organisaties en regio’s
 • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen
 • Transitie naar koolstofarme economie

INTERREG North Sea Region (NSR)

Landen en budget

 • Denemarken, Noorwegen en gedeeltelijk Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland, België en Duitsland
 • Het budget bedraagt € 167 miljoen, waarvan een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Investeringsprioriteiten

 • Bevordering van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Milieubescherming, klimaatverandering en duurzaam vervoer
 • Efficiënt gebruik van groene hulpbronnen

INTERREG Europe

Thema’s

 • Versterken van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling
 • Milieubescherming en efficiënt gebruik van groene hulpbronnen
 • Concurrentievermogen van het MKB versterken
 • Transitie naar een koolstofarme economie

Mogelijke ondersteuning en budget

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten die samenwerken aan een gezamenlijk beleidsprobleem
 • Kennisplatform (per thema) die diensten en producten aanbieden voor de regio’s
 • Het budget bedraagt € 359 miljoen.

Rol van Ugoo

Ugoo monitort actief en creatief subsidiemogelijkheden voor (toekomstige) klanten in brede zin. Wij nemen vervolgens zo veel mogelijk werk uit handen bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Ook begeleiden we bij de inrichting van administraties en bij periodieke controles van de subsidieverstrekkende instanties.

Vervolgstappen

Voor een vrijblijvende inventarisatie van aanknopingspunten met INTERREG of andere regelingen, neem gerust contact op met een van onze consultants.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.