Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

INTERREG

Europese subsidieregeling voor internationale projecten

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten waarin minstens twee partijen gezamenlijk werken aan oplossingen in de regio. De regeling draagt bij aan zowel ruimtelijke als regionale ontwikkeling.

De voordelen

INTERREG bestaat uit meerdere programma’s die zich richten op internationale samenwerkingsverbanden met oog op de economie. Projecten die bijdragen aan een beter milieu, economische verschillen tussen de regio’s en lidstaten onderling verkleinen en de concurrentiepositie van Nederland versterken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van INTERREG.

De programma’s Noordwest-Europa en Noordzee Regio gelden voor heel Nederland. Inhoudelijk zullen deze bij de Europese Green Deal aansluiten. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie. Daarnaast blijft innovatie een pijler van de programma’s. Bij de Noordzee Regio wordt (maritieme) governance vermoedelijk een thema van aandacht. Eind 2021 worden de definitieve thema’s voor de INTERREG-regeling gepresenteerd.

Voordeel

Het concrete voordeel van de INTERREG-regeling vanaf 2021 wordt nog bepaald. Wat zeker is:

  • Bedrijven, instanties, organisaties komen in aanmerking voor een subsidiebedrag dat per regio wordt bepaald.
  • Door de subsidie krijgt jouw organisatie de mogelijkheid om de internationale positie te versterken.
  • Organisaties en bedrijven dragen bij aan een duurzamer Europa.

Voor wie?

De doelgroep van INTERREG bestaat uit:

  • bedrijven en kennisinstellingen;
  • overheden en non-profit instellingen;
  • ontwikkelingsmaatschappijen.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor INTERREG om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.