Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innovatiekrediet

Financiering voor de ontwikkeling van unieke innovatie

Het Innovatiekrediet is een risicodragende financiering om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van veelbelovende innovatie met een uitstekend marktperspectief. Hiermee worden alle bedrijven zonder mogelijkheden voor eigen financiering, in staat gesteld om een prototype door te ontwikkelen tot een volwaardig product. In 2022 is het budget hiervoor vastgesteld op €60 miljoen. Ontdek hier of je in aanmerking komt.

Het innovatiekrediet kent een brede toepassing. Het focust zich op innovatieve bedrijven die technologische vernieuwing en met name sterke unieke positieve businessperspectieven bieden voor de onderneming en de Nederlandse economie. Het gaat daarbij om projecten die zich bevinden tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie (TRL 4 t/m 9). Het innovatiekrediet wordt door de overheid ter beschikking gesteld om de innovatiekracht van Nederland te versterken en innovatieve projecten die zich in de ‘valley of death’ bevinden een extra boost te geven.

Voordeel

Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan het krediet-percentage oplopen tot 45% voor de ontwikkeling van het product. Een groot deel van de kosten komen hiervoor in aanmerking, zoals eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Het krediet wordt op basis van realisatie van mijlpalen van het project in de vorm van een voorschot uitgekeerd. De eerste uitkering vindt plaatst tijdens de voorbereidingen van het prototype.

Voor wie?

Het innovatiekrediet focust zich zowel op technische ontwikkelprojecten als klinische ontwikkelprojecten met de volgende eisen aan het project:

  • Ontwikkeling van technologisch innovatieve en uitdagende nieuwe producten, processen of diensten.
  • Groot marktvoordeel met uitstekend perspectief.
  • Positieve bijdrage aan de Nederlandse economie.
  • Proof of Principle aangetoond.
  • Projectomvang van minimaal € 150.000.
  • Binnen 5 jaar een marktrijp product, proces of dienst.

In samenwerking met Ugoo kan eenvoudig een quickscan uitgevoerd worden om binnen een week te achterhalen wat de slagingskans is voor het Innovatiekrediet. Ontdek hier of je in aanmerking komt.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het Innovatiekrediet om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.