Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innovatiekrediet

Financiering voor de ontwikkeling van unieke innovatie

Het Innovatiekrediet is een risicodragende financiering om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van een voor Nederland unieke innovatie. Hiermee worden alle bedrijven, starter of gevestigd, zonder mogelijkheden voor eigen financiering, in staat gesteld om een prototype door te ontwikkelen tot een volwaardig product. In 2020 is het budget hiervoor vastgesteld op €60 miljoen en  vanaf 7 februari kan een aanvraag worden ingediend. Ontdek hier of je in aanmerking komt.

Voordelen

  • Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf kan het krediet-percentage oplopen tot 45% voor de ontwikkeling van jouw product.
  • Een groot deel van de kosten komen in aanmerking voor het Innovatiekrediet. Zoals, eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.
  • Tijdens de voorbereidingen van jouw prototype krijg jij financiële steun om de ontwikkeling volledig af te ronden.

Voorwaarden

Voor het Innovatiekrediet gelden een aantal eisen voor het project:

  • Uniek voor Nederland.
  • Technologisch vernieuwend. Met een systematische projectaanpak om technische uitdagingen te analyseren en te overwinnen met meetbare tussen- en eindresultaten.
  • Sterke business case. Uit de onderbouwing moet blijken dat met de innovatie een bepaalde marktomvang wordt bereikt, aansluit op de markttrends en dat deze op systematische en kwantitatieve wijze te analyseren is.
  • Ontwikkelfase tussen ‘bewezen’ en ‘marktintroductie’.
  • Minimaal € 150.000 aan projectkosten en een sluitende financiering.
  • Projectlooptijd van maximaal 4 jaar.
  • Versterking voor de Nederlandse economie.

Quickscan

In samenwerking met Ugoo kan eenvoudig een quickscan uitgevoerd worden om binnen een week te achterhalen wat de slagingskans is voor het Innovatiekrediet. Ontdek hier of je in aanmerking komt.

Vervolgstappen

Neem contact met een van de consultants op om een quickscan op te stellen voor het Innovatiekrediet. Wij geven direct advies over de slaagkans van het project.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.