Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Eurostars

Subsidie voor internationale marktgerichte R&D

Eurostars stimuleert Europese bedrijven om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voeren. Bedrijven die toegepaste research of experimentele ontwikkeling verrichten kunnen maximaal 50% van de projectkosten vergoed krijgen.

Update: het Eurostars-2 programma is gesloten. Echter wordt er gewerkt aan een vervolgprogramma (Eurostars-3), deze wordt in het najaar van 2021 verwacht. De nieuwe openstelling wordt hier gepubliceerd.

Eurostars subsidieert internationale samenwerkende ondernemers in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector. Projecten kunnen subsidie ontvangen mits deze innovatief zijn op internationaal niveau en binnen 2 jaar tot marktintroductie leiden. Doel is snellere groei en ontwikkeling te faciliteren. Het samenwerkingsverband mag bestaan uit grootbedrijven, mits de meerderheid wordt gevormd door MKB-ondernemingen.

Het opstellen en indienen van een Eurostars aanvraag bestaat uit twee fases:

1. Allereerst moet een projectvoorstel worden ingediend bij het Eurostars secretariaat in Brussel. Voorstellen worden geëvalueerd op projectplanning, kwaliteit consortium, markt, commercialisatie, innovatie en R&D.

2. De tweede fase betreft de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land.

Voordeel

De Eurostars regeling vergoedt 25% tot 50% van de projectenkosten met een maximum van € 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners tezamen. Dit percentage is afhankelijk van het type onderneming en de aard van de activiteit.

Voor wie?

De Eurostars regeling is bedoeld voor het onderzoekuitvoerende MKB. Dit zijn bedrijven die een specifiek deel van hun omzet of personeel inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Een tweede hoofdcriterium is dat er altijd sprake moet zijn van een consortium van samenwerkende partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. Onder de Eurostars-landen vallen alle EU-landen plus Canada, IJsland, Israël, Noorwegen, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.

Op de Eurostars website vind je verschillende voorbeelden van succesverhalen met Nederlandse partners.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Eurostars om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.