Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Eurostars

Een Europees innovatieprogramma

Eurostars stimuleert Europese bedrijven om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voeren. Bedrijven die toegepaste research of experimentele ontwikkeling verrichten kunnen maximaal 50% van de projectkosten vergoed krijgen.

Subsidievoordeel Eurostars

De Eurostars regeling vergoedt een percentage van de projectenkosten met een maximum van € 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners tezamen. Dit percentage is afhankelijk van het type onderneming en de aard van de activiteit. In 2020 kan vanaf 13 februari tot 3 september een aanvraag worden ingediend.

Voor wie

De Eurostars regeling is bedoeld voor het onderzoekuitvoerende mkb. Dit zijn bedrijven die een specifiek deel van hun omzet of personeel inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Een tweede hoofdcriterium is dat er altijd sprake moet zijn van een consortium van samenwerkende partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. Onder de Eurostars-landen vallen alle EU-landen plus Canada, IJsland, Israël, Noorwegen, Turkije, Verenigd Koninrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.

Op de Eurostars website vind je verschillende voorbeelden van succesverhalen met Nederlandse partners.

Aanvraagproces

In 2020 bestaat het opstellen en indienen van een Eurostars aanvraag uit twee fases. Allereerst moet een projectvoorstel worden ingediend bij het Eurostars secretariaat in Brussel. Voorstellen worden geëvalueerd op projectplanning, kwaliteit consortium, markt, commercialisatie, innovatie en R&D. De tweede fase betreft de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land. Alleen goedgekeurde voorstellen kunnen voor financiering in aanmerking komen.

De dienstverlening van Ugoo

Tijdens het gehele aanvraagtraject biedt Ugoo de benodigde intensieve begeleiding. Van het verzorgen van een projecttoets/quickscan, het opstellen en indienen van de aanvraag, ondersteuning bij periodieke rapportages, tot het onderhouden van contacten met de subsidieverstrekker.

Voorzie je een ontwikkelproject samen met partners uit andere Eurostars landen? Of wil je inzicht verkrijgen in de kansen voor je project? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Vul hier je gegevens in voor een projecttoets/quicksqan

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.