Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Demonstratie energie en klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ regeling subsidieert innovatieve pilot- en demonstratieprojecten met een focus op het verlagen van uitstoot en het genereren van duurzame energie. In 2021 is het mogelijk om het hele jaar een aanvraag in te dienen voor deze regeling, totdat het totale budget van € 126,6 miljoen op is.

 

De DEI+ is beschikbaar voor projecten waarbij een innovatieve nieuwe of verbeterde techniek wordt ontwikkeld waarmee CO2-uitstoot vermindert. Doel is hiermee bij te dragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2030 ten minste 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. De DEI+ kan worden aangevraagd voor pilotprojecten en demonstratieprojecten:

  • Een pilotproject is bedoeld om een technologie te testen en te verbeteren. Dit wordt gedaan in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk.
  • Voor een demonstratieproject investeer je in een productie-installatie, die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

In 2021 is budget vrijgemaakt voor de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
  • Circulaire Economie (let op: voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie; voor projecten die minder subsidie nodig hebben, opende op 15 juni de regeling DEI+ Circulaire Economie.).
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage).
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing.
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots).
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Voordeel

De DEI+ vergoedt tussen de 25% en 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen, afhankelijk van het thema. Het subsidiebedrag voor een DEI+ is afhankelijk van de projectomvang, en de grootte van de aanvragende onderneming. De DEI+ dekt de kosten van een demonstratieproject, een voorstudie, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Voor wie?

De DEI+ is bedoeld voor ondernemingen (zowel MKB-ondernemingen als grootbedrijven) die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Daarnaast kunnen ook samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen, mits zij minimaal één onderneming bevat.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de DEI+ om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.