Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Demonstratie energie en klimaatinnovatie (DEI+) 2020

Voor ondernemingen die unieke investeringen doen en daarbij bijdragen aan energie reducerende processen, biedt de DEI+ regeling een mogelijke financiële steun. Deze regeling subsidieert demonstratie- en pilotprojecten met een focus op het verlagen van uitstoot en het genereren van duurzame energie.

 

DEI+

De DEI+ is beschikbaar voor projecten die een nieuwe technologie of een huidige werkproces verbeteren, door te focussen op duurzame- en verantwoorde energie. De DEI+ kan worden aangevraagd voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.
Een pilotproject is bedoeld om een technologie te testen en te verbeteren. Dit wordt gedaan in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk.
Voor een demonstratieproject investeer je in productie-installatie, die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

In 2020 is een budget vrij gemaakt van ruim € 86 miljoen euro en richt de subsidie zich op verschillende thema’s, zoals:

 • Energie-innovatie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO2 -reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgas loze woningen, wijken en gebouwen

Wat zijn de voordelen?

Met de DEI+ regeling is het mogelijk om 25-30% van jouw projectkosten gesubsidieerd te krijgen, tot een maximum van € 15 miljoen. Zo dekt de DEI+ de kosten van een demonstratieproject, een voorstudie, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf ontwikkelt een vernieuwende techniek waardoor minder energie wordt verbruikt tijdens het productieproces.
 • Jouw bedrijf investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie.
 • Jouw project is innovatief en van toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.
 • Jouw ondernemingsplan heeft een looptijd van maximaal 52 maanden.

Om in aanmerking te komen voor de DEI+ dient jouw onderneming zich bezig te houden met energiebesparende investeringen die bijdragen aan het Klimaatakkoord en de doelstellingen van de Rijksoverheid.

Aanvragen DEI+

In 2020 kun je vanaf 15 januari doorlopend een aanvraag indienen, totdat het budget op is. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij de slagingskans in de markt en maatschappij wordt geëvalueerd.

Ben je bezig met een energiezuinige investering en wil je weten wat de DEI+ regeling aan jouw project kan bijdragen? Neem dan gerust contact op met onze consultants via 020-3655531 of doe de subsidiecheck.