Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

De MIT-regeling

De MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) stimuleert innovaties van MKB-ondernemingen die aansluiten bij de KIA’s (Kennis en Innovatie Agenda’s). Hiermee profiteren MKB-ondernemers van het topsectorenbeleid, waarmee via diverse regelingen subsidie kan worden verkregen voor (regio-overstijgende) R&D-projecten. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de regeling.

Binnen de MIT-regeling zijn diverse instrumenten georganiseerd, ieder met het doel om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van de (beoogde) innovatie.

Zo bestaan MIT-haalbaarheidsprojecten, met als doel om de economische en technische risico’s van een beoogd traject in kaart te brengen. Een vereiste voor dergelijke projecten is dat de focus ligt op het haalbaarheidsonderzoek, echter behoren industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot de extra opties.

Daarnaast bestaan MIT-R&D Samenwerkingsprojecten met als doel het ondersteunen van MKB-samenwerkingsverbanden ter bevordering van gezamenlijke ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Voordeel

De voordelen verschillen per instrument. Voor haalbaarheidsstudies bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Dergelijke projecten worden middels een first come, first serve principe beoordeeld, waardoor de snelst ontvangen aanvragen de meeste kans maken op honorering.

Voor R&D samenwerkingsprojecten bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten (o.a. loonkosten á € 60 per uur), met een maximum van € 200.000 per innovatieproject en € 100.000 per deelnemer.

Voor wie?

In aanmerking komen MKB-ondernemingen die aansluiting vinden bij één van de KIA’s:

1. Energietransitie & duurzaamheid

2. Landbouw, water en voedsel

3. Gezondheid en zorg

4. Veiligheid

5. Sleuteltechnologieën

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de MIT-Haalbaarheid of MIT-R&D Samenwerking om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.