Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Versneller Innovatie Ambities (VIA)

Innovatieve mkb’ers met een focus op softwareontwikkeling en duurzaamheid en gevestigd in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling Versneller Innovatie Ambities (VIA). VIA biedt steun aan bedrijven die, met oog op de toekomst, nieuwe systemen en ontwikkelingen genereren.

VIA 2020

Het doel van VIA is om mkb’ers  aan te moedigen een grotere focus te leggen op vooruitstrevend en duurzaam ondernemen. De VIA streeft ernaar om niet eerder gepresenteerde softwareontwikkelingen te stimuleren om onbevangen door te gaan. Voor deze regeling is een budget van in totaal € 1 miljoen vastgesteld.

Je komt in aanmerking voor subsidiering vanuit VIA op het moment dat je een nieuw project ontwikkelt. Dit kan in samenwerking met een ander bedrijf of individueel. VIA bestaat uit 3 sub-regelingen. Elke soort project kan worden geplaatst in 1 van de volgende thema’s:

VIA kent 3 regelingen voor 2020

1. VIA-ontwikkelingsprojecten

VIA-ontwikkelingsprojecten heeft als doel om mkb’ers aan te moedigen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen met een technische oplossing.

2. VIA-organisatie innovatie

Het doel van VIA organisatie-innovatie is om de focus te leggen op het toekomstgerichte ondernemen en duurzame projecten. Ook digitalisering maakt hier onderdeel van uit. Verder is het doel om interne processen te verbeteren op de markt.

3. VIA-software ontwikkelingsprojecten

Deze regeling is er om softwareontwikkeling op het gebied van innovatie en IT aan te moedigen bij mkb’ers.

Voordelen

  • Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 12.500.
  • Veel kosten kunnen worden meegenomen als subsidiabele kosten, bijvoorbeeld de inhuur van een onafhankelijk deskundige of een coach tijdens het proces.
  • Jij wint meer tijd voor jouw project en de uitvoering.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor mkb’ers, zowel individueel als in samenwerkingsprojecten. Het is in alle gevallen belangrijk dat de projectoprichters oog hebben voor de toekomst van IT en ontwikkeling rondom de reductie van CO2-uitstoot.

Voorwaarden

  • Je ontwikkelt een nieuw product, proces of werkzaamheid.
  • Het is noodzakelijk dat het een oplossing is voor een technisch probleem of een onderzoek ernaar.
  • De maatschappij heeft baat bij het project.
  • De onderneming is gevestigd in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen.

In 2020 kan een aanvraag worden gedaan van 4 mei tot en met 31 december 2021.

Wat kan Ugoo voor jou betekenen?

Ben je benieuwd wat de VIA 2020 regeling voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via 020-3655531 of doe de subsidiecheck. Wij helpen jou en het project graag verder.