SIR/SAR

Stimuleren van ontwikkeling (MKB) in Eindhoven

De SRE Investeringsregeling en SRE Adviesregeling zijn regelingen bedoeld om vernieuwende ontwikkeling in het MKB met een meerwaarde voor de regio Eindhoven te stimuleren. Hierbij is de SIR een renteloze lening, de SAR is een subsidieregeling.

Wie komt in aanmerking voor de SIR en de SAR?

Als voorwaarde geldt dat je een ondernemer bent die gevestigd is in de regio Eindhoven en dat je een nieuwe economische activiteit wil ontwikkelen. Het doel van de regelingen is namelijk dat, door middel van een financiële bijdrage en/of subsidie, de doelstelling uit het Brainport 2020 programma en het programma Gebiedsgerichte Economische Ontwikkeling wordt bereikt.

Daartoe moet de nieuwe economische activiteit leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals:

  • versterking van het bedrijfsleven;
  • kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector;
  • creëren van voorzieningen op het gebied van leefbaarheid;
  • ontwikkelen en realiseren van duurzaamheidsconcepten en/of energietransitie.

De renteloze lening van de SIR kan dienen voor de realisatie van de volgende onderwerpen:

  • aanschaf van nieuwe apparatuur;
  • aanbieden van nieuwe producten;
  • verbreden van markten;
  • toetreden van nieuwe markten.

De subsidie verstrekt middels de SAR voorziet de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.

Hoeveel subsidievoordeel leveren de SIR en de SAR op?

De hoogte van de lening die de SRE Investeringsregeling beschikbaar stelt is maximaal 30% van de kosten die met de aanschaf van eerde genoemde onderwerpen gemoeid zijn, waarbij de minimale investeringskosten van het project € 15.000 bedragen. De renteloze lening van de SIR moet in drie gelijke termijnen na 2, 3 en 4 jaar zonder verrekening van rente terugbetaald worden aan het SRE.

Het voordeel van de SRE Adviesregeling bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 per subsidieaanvraag. Enkel kosten van externe expertise wordt hierbij vergoed. Bij de SAR wordt onder voorwaarden een voorlopig besluit op jouw aanvraag genomen. Je voert het project uit en na afloop wordt na toetsing aan de voorwaarden het definitieve subsidiebedrag afgerekend.

Voor de SIR/SAR gezamenlijk kan in totaal maximaal € 50.000 worden verstrekt over een aaneensluitende periode van vier jaar.

Vervolgstappen

Wil je gebruik maken van de SIR of de SAR? Informeer bij onze consultants naar de mogelijkheden.

Persoonlijk contact

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.