Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SAR

Zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsprocessen en diensten binnen jouw bedrijf? En is jouw onderneming gevestigd in/rondom regio Eindhoven? Dan kan je mogelijk gebruik maken van de SRE Adviesregeling. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met vernieuwende, innovatieve ontwikkeling met een meerwaarde voor de regio Eindhoven.

De SAR is een subsidieregeling die de kosten dekt voor een externe adviseur voor jouw bedrijf, waarmee je kritisch advies kunt inwinnen voor jouw ondernemingsplan. Dit verlicht de projectkosten, waardoor meer tijd en aandacht besteed kan worden aan de innovatieve ontwikkelactiviteiten.

De subsidiabele adviesonderwerpen bij innovatieve trajecten zijn:

  • Strategievorming
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Productontwikkeling
  • Technische ontwikkelingen voor het productieproces
  • Marketing

Voorwaarde is dat de activiteiten in jouw onderneming moeten leiden tot duurzamere oplossingen voor de werkgelegenheid in en rondom Eindhoven. Tevens is het belangrijk dat het project een duidelijke meerwaarde heeft voor de regio.

Voordeel

Het voordeel van de SRE Adviesregeling bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 per subsidieaanvraag. Enkel kosten voor externe expertise worden vergoed. Subsidiëring vanuit SAR vindt plaats na afloop van het project. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld door middel van toetsing aan de voorwaarden.

Voor wie?

De SAR regeling is bestemd voor:

  • MKB-ondernemers die gevestigd zijn in en rondom Eindhoven;
  • bedrijven die starten met het creëren van nieuwe economische kansen m.b.t. de creatie van arbeid.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor SAR om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.