Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EFRO OPZuid

Operationeel programma Zuid-Nederland

OPZuid is het regionale EFRO programma voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programma verleent subsidies voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op 5 grote maatschappelijke transities. Deze oplossingen spelen zowel mondiaal als in specifieke regio’s. Daarnaast leiden de oplossingen tot het benutten van (inter)nationale marktkansen.

De 5 maatschappelijke transities zijn:

  • Energie
   • Smart energiesysteem
   • Duurzame energie opwek en opslag
  • Klimaat
   • Wateroverlast stedelijk gebied
   • Watertekort landelijk gebied
  • Grondstoffen
   • Circulaire maakindustrie
   • Circulaire bouwsector
  • Landbouw en voeding
   • Verwaarding reststromen
   • Eiwittransitie
   • Precisielandbouw
  • Gezondheid
   • Preventie
   • Gepersonaliseerde zorg
De 5 OPZUID Transities

Digitalisering vormt onderdeel van al deze transities en helpt in te spelen op de versnelling daarvan. Zowel technologische en niet-technologische innovaties komen in aanmerking. Projecten moeten innovatief zijn, maatschappelijke impact hebben en in financieel-economisch opzicht toekomstperspectief bieden. Het project moet aan het einde zijn van de ontwikkelingsfase, in de demonstratiefase of implementatiefase.

Waarvoor is de OPZuid subsidie?

OPZuid is er voor ontwikkelingen die aansluiten op 2 Europese beleidsdoelstellingen:

  • Een slimmer Europa:
   1. Living labs en demonstraties in reële omgeving
   2. (Door)ontwikkeling van innovaties tussen MKB
   3. (Door)ontwikkeling van vernieuwende waardenketens van bedrijven
  • Een groener Europa:
   1. Living labs + mkb + waardenketens
   2. Ondersteunen mkb van business case
   3. Lokaal in praktijk brengen van innovaties van duurzame energieproductie en energiesystemen, – netwerken en -opslag

Wanneer opent de OPZuid regeling en wat zijn de criteria?

De verwachte openstellingsdatum is 12 september 2022. De sluitingsdatum is 4 november. Dit vormt de enige aanvraagperiode voor het jaar. Het programma moet nog goedgekeurd worden door de Europese commissie. Wanneer dit gebeurd is wordt de definitieve openstelling bekend gemaakt.

Het totale budget voor 2022 bedraagt €30 miljoen.

OPZuid hanteert een tenderregeling. Subsidieaanvragen worden aan de hand van diverse criteria gerangschikt. Vervolgens wordt subsidie verleend op basis van de plek op de ranglijst.

Projecten worden op de volgende criteria beoordeeld:

  • De bijdrage aan de doelstellingen van het programma en de openstelling
  • Het vooruithelpen van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact
  • Begunstiging van financieel en economisch toekomstperspectief
  • De mate van innovatie
  • De kwaliteit van het projectplan

Wat zijn de voorwaarden?

Subsidie kan worden aangevraagd wanneer er minimaal twee samenwerkingspartners zijn, waarvan 1 gevestigd in de regio. De andere partij mag dus buiten de regio zijn, mits dit een absolute meerwaarde biedt voor het ontwikkelen van waardenketens. Daarnaast moet er een mkb betrokken zijn in het samenwerkingsverband dat de subsidie aanvraagt. De andere partij(en) mogen een kennisinstelling, overheid, burgercoöperatie of intermediaire organisatie zijn.

Hoeveel vergoedt de EFRO OpZuid subsidie?

De subsidie vergoedt maximaal €1 miljoen per project. Het maximum bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De investeringsbegroting moet minimaal € 1 miljoen bedragen om aanspraak te maken. Dit betekent dat het programma ten minste € 350.000 aan subsidie verstrekt per project.

Meer weten?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor de OPZuid subsidie? Of wil je meer weten over andere EFRO subsidies? Neem vrijblijvend contact op via de onderstaande buttons. We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in om de subsidiekansen te bespreken. Niet geschoten is altijd mis!