Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

MRE Stimuleringsfonds

Ook in 2021 kunnen bedrijven uit één van de 21 gemeentes in de Metropoolregio Eindhoven gebruik maken van het Stimuleringsfonds. Het doel: economische meerwaarde of structuurversterking in de regio, bijv. in de vorm van stimulering van duurzame ontwikkeling van de regio.

In aanmerking komen projecten die zich focussen op één van de thema’s binnen het MRE:

  • Techniek en Innovatie
  • ICT en multimedia
  • Arbeidsmarkt en scholing
  • Kennistransfer
  • Ondernemerschap Recreatie en toerisme
  • Concurrentiebevordering MKB
  • (Inter)nationale uitstraling en promotie van de regio


MRE kent twee typen projecten:

  • Aanjaagprojecten: het project moet nog enkele stappen maken voordat er sprake is van een concreet innovatief product of een innovatieve dienst.
  • Uitvoeringsprojecten: bij het project is al duidelijk wat men wil gaan doen, op welke wijze en met wie, maar ontbreekt er een stuk financiering om op een rendabele manier tot uitvoering komen.

 

Is jouw project effectief en efficiënt zijn, heeft het een lange termijn impact en is het van economisch toegevoegde waarde? Dan onderzoeken wij graag de mogelijkheden rondom de MRE-subsidie!

Voordeel

Voor aanjaagprojecten zijn 50% van de kosten subsidiabel, met een maximum van €50.000,-. Voor uitvoeringsprojecten geldt dat 15% van de kosten subsidiabel zijn. Hier is geen absoluut maximum.

Voor wie?

Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband tussen ten minste twee risicodragende partijen uit de Metropoolregio Eindhoven (open voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden).

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de MRE-subsidie om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.