Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tracht de economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Het doel is het realiseren van een slimmer en groener Europa. De focus ligt daarom op innovatie en een koolstofarme economie. Denk hierbij aan duurzame energie en het efficiënter gebruik daarvan. Het EFRO-programma loopt van 2021 tot en met 2027.

Hoe werkt de EFRO?

Binnen Nederland zijn er vier regionale EFRO subsidies:

Deze vier programma’s vertalen Europese prioriteiten naar regionale prioriteiten.

De EFRO verschilt van andere subsidies. Veelal vragen organisaties subsidie aan voor eigen projecten. Voor de EFRO is het zo dat de verschillende regio’s oproepen plaatsen voor projecten. Zo was er bijvoorbeeld een oproep voor de ontwikkeling en aanleg van warmtenetten in Zuid-Holland.

Wanneer je als organisatie het project van een oproep kan uitvoeren, maak je aanspraak op de subsidie. Afhankelijk van de regio geldt er een “first come, first-serve” of tender regeling. Aanvragen worden beoordeeld op verschillende criteria.

De EFRO-programma’s richten zich in het bijzonder op het opschalen van innovaties. Hierbij zijn de 25 missies binnen de vijf maatschappelijke thema’s van het nationale innovatiebeleid leidend. De hoofdagenda’s zijn energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg en veiligheid.

Voor wie is de EFRO?

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen allen in aanmerking komen voor de EFRO. Wel is de subsidie vooral bedoeld voor MKB-ondernemingen. Het is voor de EFRO niet verplicht om te werken in samenwerkingsverband, maar dit is wel bevorderlijk voor de slagingskans.

Wat is het budget van de EFRO?

Het totale budget voor Nederland bedraagt € 506 miljoen. Dit budget wordt verdeeld over de vier regio’s (Op Zuid, Op Oost, SNN en Kansen voor West) en verschilt per oproep.

Hulp bij je EFRO aanvraag

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de EFRO om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.