Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EFRO SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

SNN is het regionale EFRO programma voor Groningen, Friesland en Drenthe.  De doelstelling is het realiseren van een slimmer, groener en innovatiever Noord-Nederland. Het programma verleent subsidies voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op 4 maatschappelijke transities.

Deze 4 transities zijn:

  • Van een lineaire naar een circulaire economie
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie
  • Van zorg naar duurzame gezondheid
  • Van analoog naar digitaal

Wat zijn de voorwaarden?

Projecten moeten bovengenoemde vier transities gebruiken voor innovatie, bijdragen aan de regionale economie, kennis bundelen, een probleem oplossen en bijdragen aan de ontwikkeling en innovatiestrategie van de betrokken partijen.

Net als de andere EFRO subsidies komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking.

Wanneer opent de EFRO SNN regeling?

Halverwege september wordt de Valorisatie-regeling bekend gemaakt.

Hoe hoog is de EFRO SNN subsidie?

Het totale budget bedraagt €6 miljoen. Hiervan is €4 miljoen beschikbaar voor grote projecten en €2 miljoen voor kleine projecten. De subsidie vergoedt 25% tot 45% van de gemaakte kosten en bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €600.000 per project.

Wat zijn de EFRO SNN beoordelingscriteria?

EFRO SNN kent een tender-procedure. Aanvragen worden op basis van verschillende criteria gerangschikt. Deze worden met de Valorisatie-regeling bekend gemaakt.

Meer weten?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor EFRO SNN? Of wil je meer weten over andere EFRO subsidies? Neem vrijblijvend contact op via de onderstaande buttons. We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in om de subsidiekansen te bespreken!