Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EFRO Oost

Innovatie- en samenwerkingsprogramma Gelderland en Overijssel

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft voor Oost-Nederland een nieuw subsidieprogramma opgesteld. Het programma loopt van 2021 tot en met 2027. Het realiseren van een groener en slimmer Europa staat centraal.

Wat is het doel van EFRO Oost?

De eerste doelstelling is het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van werkgelegenheid. Innovatie en digitalisatie door mkb’ers vormt hier de kern. Daarnaast draagt een groenere, koolstofarme en circulaire economie hier aan bij.

Het tweede doel is het versterken van de regionale economie, door middel van slimme en groene investeringen. Dit kan door het stimuleren van innovatie in het mkb, en door samenwerking tussen mkb’ers en met grote bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren. EFRO Oost draait dus zowel om samenwerking als innovatie.

Wanneer opent de EFRO Oost subsidieregeling?

De eerste openstelling vindt plaats op 15 september 2022. Deze zal gericht zijn op marktgerichte innovaties voor een slimmer en groener Europa. Later dit jaar volgen de openstellingen voor demonstratieprojecten.

Wat is het EFRO Oost budget en hoeveel wordt er vergoed?

Voor de periode van 2021 tot en met 2027 is er een budget van 126 miljoen opgesteld. Met de openstelling van 15 september wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor het mkb is dit 50%. Het subsidiebedrag is minimaal €350.00 en maximaal €750.00. Het betreft een first come, first serve regeling. Daarom is het belangrijk op tijd een aanvraag te doen.

Openstellingen in de toekomst krijgen mogelijk een andere vorm, zoals een tender.

Wat zijn de voorwaarden?

Samenwerking dient voornamelijk binnen Gelderland en Overijssel plaats te vinden. Echter zijn samenwerkingspartners van buiten de provincies wel toegestaan, zolang dit bijdraagt aan de versterking van de regionale economie in Oost-Nederland.

Projecten dienen te passen binnen de volgende sectoren:

  • Gezondheid
  • Technologie
  • Materiaal
  • Verschoning
  • Voeding

De prioriteiten liggen bij hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen.

Wat zijn de EFRO Oost beoordelingscriteria?

Projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • De bijdrage aan doelstellingen EFRO Oost
  • Innovatie
  • Economisch- en financieel perspectief
  • De kwaliteit van het voorstel
  • De mate van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact

Meer weten?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor EFRO Oost? Of wil je meer weten over andere EFRO subsidies? Neem vrijblijvend contact op via de onderstaande buttons. We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in om de subsidiekansen te bespreken. Niet geschoten is altijd mis!