Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

EFRO Kansen voor West

Subsidieprogramma voor De G4P4

Op 1 oktober 2022 is de tweede openstelling voor Kansen voor West III. Het is een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland en onderdeel van EFRO. De subsidie is voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De eerste openstelling was op 1 juni 2022.

Het programma heeft meerdere openstellingsmomenten en 6 doelstellingen voor verschillende thema’s. Deze thema’s zijn:

  • Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën
  • Bevordering van energie-efficiëntie maatregelen en CO₂-reductie
  • Hernieuwbare energie
  • Het ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag
  • Bevordering van de transitie naar een circulaire economie
  • Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wanneer opent de Kansen voor West subsidieregeling?

Kansen voor West heeft tot en met 2026 twee keer per jaar een openstellingsmoment. Daarin worden verschillende calls gelanceerd. Het programma verleent subsidies tot en met 2029. Projecten lopen daarom maximaal tot en met 2029. De eerste aanvraagronde start op 1 juni 2022. De tweede openstelling is op 1 oktober 2022.

Wat is het budget van Kansen voor West?

Kansen voor West heeft een budget van €237 miljoen voor de periode van 2022 tot en met 2029. Alle projectkosten die gemaakt worden komen in aanmerking, waaronder uren, materiaalkosten en kosten aan derden.

Hoeveel vergoedt de Kansen voor West subsidie?

Maximaal 40% van de subsidiabele kosten wordt vergoedt. Daarnaast is er eventueel een provinciale cofinanciering mogelijk. Het minimum subsidiebedrag is €200.000. Het maximum bedrag hangt af van de specifieke openstelling.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden verschillen per openstelling. Het programma richt zich voornamelijk op samenwerkingsverbanden. Innovatieprojecten van één MKB zijn ook mogelijk. Aanvragen worden beoordeeld op een first come first serve basis.

Meer weten?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor Kansen voor West? Of wil je meer weten over andere EFRO subsidies? Neem vrijblijvend contact op via de onderstaande buttons. We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in om de subsidiekansen te bespreken. Niet geschoten is altijd mis!