Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

CityLab010

Financiële bijdrage voor initiatieven in Rotterdam

CityLab010 verstrekt een financiële bijdrage voor initiatieven die ervoor zorgen dat Rotterdam verder ontwikkeld wordt tot een nog aantrekkelijkere plek om te wonen, werken en studeren.

CityLab010 is een platform waarop mensen met ideeën die gunstig zijn voor Rotterdam en mensen met kennis, expertise en middelen (in de breedste zin van het woord: geld, ruimte, materialen, etc.) elkaar kunnen ontmoeten. Dit platform zorgt ervoor dat ideeën tot uitvoerbare plannen worden doorontwikkeld. In 2020 kan van 14 maart tot en met 27 mei kan een aanvraag worden ingediend.

Voordeel

De subsidie wordt verstrekt als lumpsum vergoeding waardoor tot 100% van de projectkosten vergoed kunnen worden. De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is afhankelijk van het specifieke thema waarop een aanvraag ingediend wordt. Er wordt per thema een aanvraagplafond gehanteerd die de totale lumpsum vergoeding maximeert. De hoogte van dit plafond varieert sterk per thema. Afhankelijk van jouw initiatief kunnen wij een inventarisatie maken van het maximale voordeel. In totaal is er in 2020 € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten.

Voor wie

Citylab010 is bestemd voor bedrijven die:

 • Maatschappelijk relevant zijn.
 • Innovatief zijn.
 • Een vernieuwende aanpak bieden om samenwerking in de regio te stimuleren.

Citylab010 heeft 9 thema’s gedefinieerd waar subsidie voor wordt verstrekt. Het idee of projectplan dient aansluiting te vinden bij één of meerdere van deze onderwerpen:

 • Schone mooie stad: o.a. veiligheid, aanpak van zwerfvuil, afscheiding.
 • Veilige stad: o.a. veiligheid op straat, leefbaarheid in de wijken.
 • Rotterdam economisch vooruit.
 • Iedereen aan het werk: reduceren van het aantal werklozen.
 • Een duurzame en bereikbare stad: o.a. wateroverlast, energieverbruik.
 • Prettig wonen voor gezinnen: o.a. veilig buiten spelen, groen in de wijk.
 • Heb hart voor onderwijs: o.a. inspirerende leervorm, training van leraren.
 • Cultuur als vernieuwende kracht: o.a. co-creatie in de creatieve industrie.
 • Kies voor sport en blijf bewegen: o.a. benutting buitenruimte, nieuwe sporten.

Aanvraagtraject

Citylab010 hanteert twee termijnen per jaar om een aanvraag in te dienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Om een volledige aanvraag in te dienen zorgt Ugoo voor het opstellen van een projectplan. Die bestaat uit tenminste een omschrijving van de activiteiten, een gespecificeerde begroting en tijdsplanning.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.