CityLab010

Financiële bijdrage voor initiatieven in Rotterdam

CityLab010 verstrekt een financiële bijdrage voor initiatieven die ervoor zorgen dat Rotterdam verder ontwikkeld wordt tot een nog aantrekkelijkere plek om te wonen, werken en studeren.

Wie komt in aanmerking voor CityLab010?

CityLab010 is een platform waarop mensen met ideeën die goed zijn voor Rotterdam en mensen met kennis, expertise en middelen (in de breedste zin van het woord: geld, ruimte, materialen, etc.) elkaar kunnen ontmoeten om hun ideeën tot uitvoerbare plannen door te ontwikkelen. CityLab010 hanteert twee randvoorwaarden die worden gesteld bij een idee of projectplan: (1) de plannen zijn maatschappelijk relevant; (2) de plannen zijn innovatief om de vernieuwende aanpak of de vorm van samenwerking. Een aanvraag kan ingediend worden door zowel een natuurlijk persoon, als een rechtspersoon.

Citylab010 heeft 9 thema’s gedefinieerd waar subsidie voor wordt verstrekt. Het idee of projectplan dient aansluiting te vinden bij één of meerdere van deze onderwerpen:

 • Schone mooie stad: o.a. veiligheid, aanpak van zwerfvuil, afscheiding.
 • Veilige stad: o.a. veiligheid op straat, leefbaarheid in de wijken.
 • Rotterdam economisch vooruit.
 • Iedereen aan het werk: reduceren van het aantal werklozen.
 • Een duurzame en bereikbare stad: o.a. wateroverlast, energieverbruik.
 • Prettig wonen voor gezinnen: o.a. veilig buiten spelen, groen in de wijk.
 • Heb hart voor onderwijs: o.a. inspirerende leervorm, training van leraren.
 • Cultuur als vernieuwende kracht: o.a. co-creatie in de creatieve industrie.
 • Kies voor sport en blijf bewegen: o.a. benutting buitenruimte, nieuwe sporten.

Hoeveel subsidievoordeel levert Citylab010 op?

De vergoeding wordt verstrekt als lumpsum subsidie waardoor tot 100% van de projectkosten vergoed kunnen worden. De daadwerkelijke hoogste van de subsidie is afhankelijk van het specifieke thema waarop ingediend wordt. Er wordt per thema een aanvraagplafond gehanteerd die de totale lumpsum vergoeding maximeert. De hoogte van dit plafond varieert sterk per thema. Afhankelijk van jouw initiatief kunnen wij een inventarisatie maken van de hoogte van het voordeel. In totaal is er in 2018 ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld verdeeld over deze 9 onderwerpen.

Hoe ziet een aanvraagtraject eruit?

Citylab010 hanteert twee termijnen per jaar om een aanvraag in te dienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Om een volledige aanvraag in te dienen zorgt Ugoo voor het opstellen een projectplan met de volgende elementen:

 • omschrijving van de activiteiten;
 • toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling van de subsidie;
 • gespecificeerde begroting;
 • tijdsplanning.

Vervolgstappen

Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken of jouw initiatieven aansluiting vinden bij Citylab010.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.