Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SLIM

Ook in 2022 zet de overheid in op leren en ontwikkelen binnen MKB-ondernemingen en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Met de SLIM-regeling beoogt het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een sterke leercultuur te stimuleren en een leerrijke werkomgeving te creëren. Hiermee worden organisaties in staat gesteld om zowel in eigen personeel als de onderneming te investeren.

Allereerst is het belangrijk om een misvatting uit de lucht te halen: de SLIM subsidieert geen cursussen of opleidingen voor je werknemers. Activiteiten die passen in deze regeling moeten bijdragen aan het creëren van een positieve leercultuur. Dit kan onder andere op de volgende manieren:

 1. Doorlichting van de onderneming: veranderingen in de markt kunnen soms voor onzekerheid in de onderneming zorgen. Tijdens een doorlichting ondergaat je onderneming een algehele scan om erachter te komen hoe je onderneming ervoor staat. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en afgezet tegen het ideaalbeeld, waaruit een opleidings- of ontwikkelplan gericht op de onderneming volgt. Uit een soortgelijk ontwikkelplan blijkt onder andere wat de scholingsbehoefte van de organisatie is.
 2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen: een leven lang leren is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe kan ik groeien en ontwikkelen in mijn loopbaan? Welke wensen, mogelijkheden en ambities heb ik? Welke vaardigheden versterken mijn positie op de arbeidsmarkt? Met het aanbieden van loopbaan- of ontwikkeladviezen aan de medewerkers van jouw onderneming ondersteun je hen bij het verkrijgen van antwoorden op deze vragen. Uit een dergelijk traject volgt vaak een persoonlijk ontwikkelplan, waarna jij samen met de medewerkers aan de slag kan.
 3. Initiatieven gericht op methoden die ontwikkeling van werknemers stimuleert: Om “leren en ontwikkelen” een vast thema in de organisatie te maken, zet de SLIM-regeling in op het ontwikkelen of invoeren van een methode waarmee de leercultuur wordt versterkt. Er zijn verschillende manieren om leren en ontwikkelen in te bedden in de organisatie, hierbij kan je denken aan:
  1. Opzetten en implementeren van een methode m.b.t. periodieke ontwikkelgesprekken en beoordelingen met behulp van advies van een expert en een online tool;
  2. Opzetten van een e-learningportaal om je medewerkers bekend te maken met nieuwe soft- en hardskills.
  3. Ontwikkelen van een opleidingsprogramma in de vorm van een bedrijfsschool om nieuwe en bestaande werknemers een opleiding te laten volgen (scholingskosten uitgesloten);
  4. Inzetten van een medewerker als leer- en bedrijfsambassadeur, wanneer je als mkb’er geen HR-medewerker hebt.

Wil je voor jouw onderneming een beroep doen op de SLIM-regeling? In de maanden maart en september kun je jouw subsidie aanvraag indienen. Onze specialisten helpen je graag met jouw SLIM-subsidie!

Voordeel

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Per aanvraag geldt er een maximum van €25.000 voor ondernemers in het MKB en €20.000 voor MKB-ondernemingen uit de landbouwsector. Grootbedrijven uit de horeca of recreatiesector kunnen per aanvraag maximaal € 200.000 subsidie aanvragen en samenwerkingsverbanden (minimaal 2 MKB-ondernemingen) € 500.000.

Voor wie?

De SLIM-subsidie is bestemd voor MKB-ondernemingen, grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector en samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee MKB-ondernemingen.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de SLIM om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.