SLIM

Vanaf 2020 trekt het kabinet jaarlijks 48 miljoen euro uit voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb, oftewel SLIM. Deze regeling is gericht op a) mkb-ondernemers, b) grootbedrijven uit de horeca-, landbouw-, of recreatiesector en c) samenwerkingsverbanden in het mkb. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het creëren van een leerrijke werkomgeving voor werknemers.

Subsidiabele Activiteiten

1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan, gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming.
3. het ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van (een deel van) de beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoogte Subsidie

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Per aanvraag geldt er een maximum van €24.999 voor ondernemers in het mkb en €20.000 voor mkb-ondernemingen uit de landbouwsector. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie-, of landbouwsector kunnen per aanvraag maximaal € 200.000 subsidie aanvragen en samenwerkingsverbanden (minimaal 2 mkb’s) € 500.000.

Deadline

De SLIM-regeling gaat voor het eerst open tussen 2 en 31 maart 2020. Later dit jaar, in september, staat het tweede tijdvak gepland. Voor samenwerkingsverbanden kan een aanvraag worden ingediend van april t/m juni. Per tijdvak kun je maximaal één subsidie aanvraag indienen. Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, zal de afhandelvolgorde worden bepaald door middel van loting.

Meer informatie

Komt jouw onderneming in aanmerking voor SLIM-subsidie of wil je meer informatie ontvangen over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of bel ons op 020-3655531. Een van onze consultants staat je graag te woord.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.