Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SLIM

Ook in 2021 zet de overheid in op leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Met de SLIM-regeling beoogt het Ministerie van SZW een sterke leercultuur te stimuleren en een leerrijke werkomgeving te creëren. Hiermee worden organisaties in staat gesteld om zowel in personeel als de onderneming te investeren.

Hoogte Subsidie

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Per aanvraag geldt er een maximum van €25.000 voor ondernemers in het mkb en €20.000 voor mkb-ondernemingen uit de landbouwsector. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie-, of landbouwsector kunnen per aanvraag maximaal € 200.000 subsidie aanvragen en samenwerkingsverbanden (minimaal 2 mkb’s) € 500.000.

Voor wie

  • Bedrijven die een duidelijk opleidings- of ontwikkelplan hebben die gericht is op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  • Mkb’ers en grootbedrijven die loopbaan- of ontwikkeladviezen ontvangen ten behoeve van werknemers in de onderneming.
  • Bedrijven die ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Samenwerkingsverbanden die gedurende enige tijd praktijkleerplaatsen delen ten behoeve van (een deel van) de beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Deadline

De SLIM-regeling gaat tweemaal per jaar open voor aanvragen vanuit individuele mkb-ondernemingen. De aanvraagtijdvakken zijn hiervoor tussen 2 maart en 31 maart en tussen 1 en 30 september 2021. Per tijdvak kun je maximaal één subsidie aanvraag indienen. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april tot uiterlijk 30 juni. Indien meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, zal de afhandelvolgorde worden bepaald door middel van loting.

Meer informatie

Komt jouw onderneming in aanmerking voor SLIM-subsidie of wil je meer informatie ontvangen over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of bel ons op 020-3655531. Een van onze consultants staat je graag te woord.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.