Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SLIM

Ook in 2021 zet de overheid in op leren en ontwikkelen binnen MKB-ondernemingen en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Met de SLIM-regeling beoogt het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een sterke leercultuur te stimuleren en een leerrijke werkomgeving te creëren. Hiermee worden organisaties in staat gesteld om zowel in eigen personeel als de onderneming te investeren.

De SLIM kan worden aangevraagd voor de volgende vier activiteiten:

1. Doorlichting van de onderneming. Doel is een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte van de eigen werknemers.

2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor eigen werknemers in de onderneming.

3. Initiatieven gericht op methoden die ontwikkeling van werknemers stimuleert.

4. Derde leerweg. Hierbij worden praktijkleerplaatsen geboden bij een erkend leerbedrijf.

Voordeel

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Per aanvraag geldt er een maximum van €25.000 voor ondernemers in het MKB en €20.000 voor MKB-ondernemingen uit de landbouwsector. Grootbedrijven uit de horeca of recreatiesector kunnen per aanvraag maximaal € 200.000 subsidie aanvragen en samenwerkingsverbanden (minimaal 2 MKB-ondernemingen) € 500.000.

Voor wie?

De SLIM-subsidie is bestemd voor MKB-ondernemingen, grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector en samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee MKB-ondernemingen.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de SLIM om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.