Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Praktijkleren

Financiële tegemoetkoming voor begeleidingskosten

Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijk- en werkleerplaatsen.

De subsidie Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Op deze wijze kunnen studenten die een beroepsopleiding volgen meer werkervaring op doen. De studenten zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt wat ten goede komt aan de kwaliteit van starters.

Daarnaast is het mogelijk om een deel van de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding te subsidiëren. Focus van deze subsidie ligt met name op:

 • ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt met een hoger jeugdwerkloosheid risicoprofiel;
 • ondersteunen van studenten in sectoren waar te weinig gekwalificeerd personeel beschikbaar is;
 • subsidiëring van wetenschappelijk personeel ter stimulering van de Nederlandse kenniseconomie.

Voordeel

Per categorie wordt het beschikbare subsidiebedrag evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. Het maximum bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’, echter wordt geadviseerd om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen na afloop van het begeleidingstraject.

Voor wie?

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. Je komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer je een leerplaats aanbiedt voor leerlingen uit één van de onderstaande categorieën:

 • VMBO
 • MBO
 • HBO, gericht op een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Promovendi
 • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio)
 • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)
 • PRO (praktijkleerplaats)
 • Entree-opleiding in het vmbo

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Praktijkleren om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.