Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Praktijkleren

Financiële tegemoetkoming voor begeleidingskosten

Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijk- en werkleerplaatsen. In 2020 kan een aanvraag worden gedaan tot en 16 september.

Wat houdt de regeling in?

De subsidie Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Op deze wijze kunnen studenten die een beroepsopleiding volgen meer werkervaring op doen. De studenten zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt wat ten goede komt aan de kwaliteit van starters.

Daarnaast is het mogelijk om een deel van de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding te subsidiëren. Focus van deze subsidie ligt met name op:

 • Ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt met een hoger jeugdwerkloosheid risicoprofiel.
 • Ondersteunen van studenten in sectoren waar te weinig gekwalificeerd personeel beschikbaar is.
 • Subsidiering van wetenschappelijk personeel ter stimulering van de Nederlandse kenniseconomie.

Budget & categorieën

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. Je komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer je een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

 • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
 • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg
 • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
 • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Met de uitbreiding van de Subsidieregeling praktijkleren per het schooljaar 2017/2018, zijn hier de volgende categorieën aan toegevoegd:

 • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
 • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
 • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Verdeling subsidiebedrag

Per categorie wordt het beschikbare subsidiebedrag evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. Het maximum bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’, echter wordt geadviseerd om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen na afloop van het begeleidingstraject.

Vervolgstappen

Wij nemen dit traject graag voor je uit handen. Neem hiervoor contact op met een van onze consultants.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.