Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

ESF Duurzame Inzetbaarheid

De Europese Unie heeft o.a. als doel de werkgelegenheid in Europa te stimuleren en te verbeteren. Een van de manieren waarop zij dit wil bereiken is via het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat investeert in kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond is het ESF de subsidieregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gestart, om mensen gezond, productief en langer in het arbeidsleven te houden. Organisaties die een adviestraject door een externe adviseur willen laten uitvoeren voor het duurzaam inzetbaar houden van haar medewerkers, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling liep van 2014 – 2020 en is inmiddels opgevolgd door ESF+ (Europees Sociaal Fonds) 2021-2027.

Subsidiabele adviestrajecten dienen aan een van de volgende thema’s te voldoen:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Voordeel

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een adviestraject dat uitgevoerd wordt door een externe adviseur, met een maximum subsidiebedrag van € 12.500. Bij subsidiabele kosten van minder dan € 12.000 (exclusief BTW), wordt géén subsidie toegekend. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld n.a.v. een einddeclaratie, waarin de werkelijk gemaakte kosten zijn opgenomen. Een project mag maximaal 12 maanden duren.

Voor wie?

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor ESF Duurzame Inzetbaarheid om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.