Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

DHI-regeling

Voor NL'se ondernemingen in opkomende markten of ontwikkelingslanden

De DHI richt zich op ondernemers met internationale ambities op  het gebied van export en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. In 2020 is het budget €5 miljoen en van 15 januari tot en met 31 december is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. Onderstaand lichten we deze voor je toe.

1. Demonstratieprojecten DHI-regeling

Het doel van een demonstratieproject is aantonen dat jouw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt. Daarnaast wordt het project in de praktijk situatie gedemonstreerd. Daarbij wordt gekeken of het effectief en rendabel is in één van de DHI-landen. Uiteindelijk is het doel om het programma in het demonstratie-land te presenteren en zo bij te dragen aan de Nederlandse export. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Jouw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
  • Je voert een demonstratieproject uit in één van de DHI-landen.
  • Jouw demonstratieproject mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk.
  • Binnen 3 jaar moet de verwachte export minimaal 10 keer het subsidiebedrag bedragen (qua omvang en duur).
  • Tijdens het demonstratieproject mag je geen producten of diensten leveren.
  • Levering mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond.

2. Haalbaarheidsstudies DHI-regeling

Als een potentiële klant in een van de DHI-landen aangeeft dat hij wil investeren in jouw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst, dan kun je met een haalbaarheidsstudie onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is. Een haalbaarheidsstudie wordt duidelijk gemaakt door middel van een concreet van projectplan.

Je onderzoekt of het project financierbaar is en of jouw klant de investering kan terugverdienen binnen de gewenste termijn. Daarnaast onderzoek je aan welke specificaties en projectontwerp het beoogde project moet voldoen om het beste aan te sluiten bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie helpt je met beslissen om al dan niet te gaan investeren in een van de DHI-landen en financiering voor deze investering te verkrijgen. Deze studie levert een businessplan op waarin alle details van jouw voorgenomen investering in de doelmarkt zijn uitgewerkt.

Subsidie

Voor de demonstratieprojecten is de maximaal toegestane projectlooptijd 3 jaar. De maximale subsidie € 200.000, ofwel 50% van de kosten van het demonstratieproject. De haalbaarheidsstudies hebben een maximale duur van 2 jaar. De maximale subsidie is en een maximale vergoeding van € 100.000, ofwel 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Als laatste, heeft de inversteringsvoorbreidingsstudie een maximale duur van 2 jaar en een maximale subsidie van €100.000 ofwel 50% van de kosten. In 2020 is budget in totaal €5 miljoen.

Voor wie:

  • Mkb’ers die internationale plannen hebben.
  • Bdrijven die aannemlijk kunnen maken dat de beoogde investering financierbaar is.
  • Ondernemingen met innovatieve plannen voor internationale markten.

 

Voorwaarden

Om voor de DHI-regeling in aanmerking te komen, dient het doelland op de DHI-landenlijst te staan én dient voor dat land nog budget beschikbaar te zijn. Tot slot moeten de aanvragen aansluiten op de doelstellingen van DHI en de doelmarkt. Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken dit graag voor je uit.

In 2020 kan vanaf 15 januari tot en met 31 december een aanvraag worden ingediend.

Vervolgstappen

Wij bekijken graag met jou de subsidiemogelijkheden aangaande de DHI-regeling. Neem contact op met een van onze consultants om jouw DHI-traject te starten.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.