DHI-regeling

Voor NL'se ondernemingen in opkomende markten of ontwikkelingslanden

De DHI richt zich op ondernemers met internationale ambities op gebied van export en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. In 2020 is het budget 5 miljoen en van 15 januari tot en met 31 december is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. Onderstaand lichten we deze voor je toe.

1. Demonstratieprojecten DHI-regeling

Het doel van een demonstratieproject is aantonen dat jouw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt. Daarbij wordt gekeken of het effectief en rendabel is in één van de DHI-landen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Jouw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
  • Je voert een demonstratieproject uit in één van de DHI-landen.
  • Jouw demonstratieproject mag niet groter (omvang en duur) zijn dan strikt noodzakelijk.
  • Binnen 3 jaar moet de verwachte export minimaal 10 keer het subsidiebedrag bedragen.
  • Tijdens het demonstratieproject mag je geen producten of diensten leveren.
  • Levering mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond.

Looptijd en subsidiebedrag

De maximaal toegestane projectlooptijd is 3 jaar. De maximale subsidie is € 200.000, ofwel 50% van de kosten van het demonstratieproject.

2. Haalbaarheidsstudies DHI-regeling

Als een potentiële klant in een van de DHI-landen aangeeft dat hij wil investeren in jouw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst, dan kun je met een haalbaarheidsstudie onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is.

Technische en financiële haalbaarheid DHI-regeling

Je onderzoekt of het project financierbaar is en of jouw klant de investering kan terugverdienen binnen de gewenste termijn. Daarnaast onderzoek je aan welke specificaties en projectontwerp het beoogde project moet voldoen om het beste aan te sluiten bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen.

Looptijd en subsidiebedrag

De maximale duur van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar. De maximale subsidie is € 100.000, ofwel 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie helpt je met beslissen om al dan niet te gaan investeren in een van de DHI-landen en financiering voor deze investering te verkrijgen. Deze studie levert een businessplan op waarin alle details van jouw voorgenomen investering in de doelmarkt zijn uitgewerkt.

Voorwaarden

  • Jouw beoogde investering moet overeenkomen met de activiteiten van jouw huidige bedrijf.
  • Je hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij.
  • Jij en eventuele andere aanvragende partijen moeten de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen.
  • Je moet aannemelijk maken dat de beoogde investering financierbaar is, bijvoorbeeld met intentieverklaringen van beoogde financiers of van mede-investeerders.

Looptijd en subsidiebedrag

De maximale duur is 2 jaar en de maximale subsidie is € 100.000, ofwel 50% van de kosten van de studie.

Algemene voorwaarden

Om voor de DHI-regeling in aanmerking te komen, dient het doelland op de DHI-landenlijst te staan én dient voor dat land nog budget beschikbaar te zijn. Neem contact met ons op en wij checken dit graag voor je. Alle aanvragen voor de DHI-regeling worden beoordeeld in 3 stappen: met drempelcriteria, exit-criteria en een puntenverdeling. Aanvragen die niet aan deze formele criteria voldoen, worden niet door RVO in behandeling genomen. Tot slot moeten de aanvragen aansluiten op de doelstellingen van DHI en de doelmarkt.

Vervolgstappen

Wij bekijken graag met jou de subsidiemogelijkheden aangaande de DHI-regeling. Neem contact op met een van onze consultants om jouw DHI-traject te starten.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.