Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

DHI-regeling

Voor Nederlandse ondernemingen met internationale ambities

De DHI richt zich op ondernemers met internationale ambities op het gebied van export en investeringen in het buitenland. In 2021 bedraagt het budget € 8 miljoen, waarvan de ene helft voor activiteiten in ontwikkelde landen en de andere helft voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

De DHI bestaat uit drie modules:

1Demonstratieprojecten: demonstratie van jouw technologie, product of dienst in het gekozen DHI-land.

2. Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid van een investering door een potentiële afnemer in één van de DHI-landen. Doel is met het investeringsbesluit van de potentiële klant export van jouw technologie, product of dienst te realiseren.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid van jouw product, proces of dienst in één van de DHI-landen. De investering wordt door jou gedaan.

 

Om voor de DHI-regeling in aanmerking te komen, dient het doelland op de DHI-landenlijst te staan én dient voor dat land nog budget beschikbaar te zijn. Tot slot moeten de aanvragen aansluiten op de doelstellingen van DHI en de doelmarkt.

Voordeel

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten en € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Voor demonstratieprojecten is de maximaal toegestane projectlooptijd 3 jaar. Haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten hebben een maximale duur van 2 jaar.

Voor wie?

De DHI is bedoeld voor:

  • MKB-ondernemers die internationale plannen hebben;
  • bedrijven die aannemelijk kunnen maken dat de beoogde investering financierbaar is;
  • ondernemingen met innovatieve plannen voor internationale markten.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de DHI om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.