Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

TSE Industrie Studies

Subsidie voor CO2-reducerende projecten

Vanuit de Topsector Energiestudies Industrie is voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 een budget van € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten en onderzoeken op het gebied van energie-innovaties.

Deze subsidie stond voorheen bekend als Topsector Energiestudies Industrie.

TSE Industrie Studies subsidieert projecten en onderzoeken in het voorstadium van de ontwikkelfase. Zij richt zich hierbij op vier typen studies:

  1. Haalbaarheidsstudies; voorafgaand aan pilotprojecten. Doel van deze haalbaarheidsstudies is het objectief en rationeel ondersteunen van de besluitvorming door het in kaart brengen van kansen en risico’s.
  2. Milieustudies; ter voorbereiding op milieu-investeringen.
  3. Vergelijkbare studie; ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject.
  4. Procesefficiëntiestudie; ter voorbereiding op een investering in een VEKI-project (versnelde klimaatinvestering industrie).

 

Deze studies dienen te passen binnen de programmalijnen die zijn opgesteld voor de TSE industrie studies:

  1. Sluiting van industriële ketens
  2. Een CO2-vrij industrieel warmtenet
  3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
  4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
  5. Overige CO2-verlagende maatregelen
  6. Procesefficiëntiestudies

Voordeel

De maximum subsidie per project is nog niet bekend. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type studie, de programmalijn, de projectomvang, en de grootte van de aanvragende onderneming.

Voor wie?

TSE Studies Industrie is bedoeld voor ondernemingen (zowel MKB-ondernemingen als grootbedrijven) die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Daarnaast kunnen ook samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen, mits zij minimaal één onderneming bevat.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de TSE Industrie studies om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.