Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die zich inzetten voor de productie van hernieuwbare energie en daarbij het doel hebben om duurzame energievoorzieningen te bieden in de maatschappij, verschaft de SDE+ subsidie een uitstekende financiële steun.

De SDE+ subsidie is bedoeld voor bedrijven die investeren in projecten op het gebied van duurzame energie of CO2 verlagende innovaties. Het doel van deze subsidie is het bieden van steun aan projecten die bijdragen aan een minimalisatie van uitstoot en daarbij energiezuinige oplossingen gebruiken. De volgende categorieën vallen onder deze regeling:

 • Biomassa
 • Water
 • Wind(energie)
 • Zon
 • Geothermie

SDE++

De afgelopen jaren heeft de SDE+ goed uitgepakt voor bedrijven die bijdroegen aan de opwekking van hernieuwbare energie. Om deze reden is de SDE+ uitgebreid naar de SDE++-regeling. Daarnaast wordt SDE++ opengesteld voor de volgende categorieën:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

In 2020 kan van 29 september tot 22 oktober een aanvraag worden ingediend voor de SDE++-regeling. Er is € 5 miljard beschikbaar. Binnen de SDE++ zal gekeken worden naar de hoeveelheid gereduceerde CO2 uitstoot die jouw bedrijf genereert. Het potentiele subsidie voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen de huidige marktwaarde van geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie. Deze factoren bepalen het uiteindelijke steunbedrag.

Voordelen

Door gebruik te maken van de SDE++ financier je jouw duurzame projecten. Dit zorgt naast reductie van grijze stroom ook voor een duurzamer bedrijf en daarmee draag je bij aan de doelen van het Klimaat Akkoord.

Voorwaarden

 • Je hebt een goed onderbouwd project;
 • Jouw bedrijf heeft een duidelijk haalbaarheidsplan;
 • Je bent in bezit van de vereiste vergunningen.

Produceer jij met jouw onderneming hernieuwbare energie of ontwikkel je technieken voor een milieu dat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++.

Vervolgstappen

Geïnteresseerd in wat de SDE+(+) kan betekenen voor jouw energie investeringsproject? Neem contact op met een van onze specialisten via onderstaand contactformulier of bel 020-3655531

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.