Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Produceer je met jouw onderneming hernieuwbare energie of ontwikkel je technieken voor een milieu dat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++.

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven in de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving die investeren in projecten op het gebied van duurzame energie of CO2-verlagende innovaties. De subsidie wordt alleen verstrekt voor ondernemingen die voornemens zijn zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen. De volgende categorieën vallen onder deze regeling:

 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
 • Osmose
 • Biomassa
 • Geothermie
 • Aquathermie
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

 

Binnen de SDE++ zal gekeken worden naar de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot die jouw bedrijf genereert. Door gebruik te maken van de SDE++ financier je jouw duurzame projecten. Dit zorgt naast reductie van grijze stroom ook voor een duurzamer bedrijf en daarmee draag je bij aan de doelen van het Klimaatakkoord.

Voordeel

Er is in totaal een budget van € 5 miljard beschikbaar. De hoogte van de subsidie hangt af van diverse factoren, waaronder:

 • de gemeten eenheid elektriciteit, warmte, groen gas, waterstof of opgeslagen CO2;
 • de kostprijs van de toegepaste techniek, verminderd met de opbrengsten.

Voor wie?

Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die zich inzetten voor de productie van hernieuwbare energie en daarbij het doel hebben om duurzame energievoorzieningen te bieden in de maatschappij, verschaft de SDE++ subsidie een uitstekende financiële steun.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de SDE++ om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.