Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Subsidie voor hernieuwbare (duurzame) energie en CO2 reductie

Produceer je met jouw onderneming hernieuwbare energie? Ontwikkel je technieken voor een milieu dat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++!

Voor wie is de SDE++ Subsidie?

De SDE++ is voor bedrijven en (non-profit) instellingen die investeren in projecten op het gebied van duurzame energie of CO2-verlagende innovaties. De subsidie is voornamelijk van toepassing op de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

De subsidie wordt alleen verstrekt aan ondernemingen die de productie-installatie in in eigen gebruik houden. De installatie gaat duurzame energievoorzieningen voor de maatschappij bieden. Dit zorgt naast reductie van grijze stroom ook voor een duurzamer bedrijf. Daarmee draag je bij aan de doelen van het Klimaatakkoord.

Welke energiethema's vallen onder de SDE++ regeling?

  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon
  • Osmose
  • Biomassa
  • Geothermie
  • Aquathermie
  • Warmtebenutting uit champost
  • Daglichtkas
  • Industriële restwarmte
  • Waterstofproductie via elektrolyse

Wat is het SDE++ budget voor 2022?

Het budget voor 2022 bedraagt € 13 miljard. De hoogte van de subsidie hangt af van diverse factoren, waaronder:

 • De gemeten productie van elektriciteit, warmte, groen gas of waterstof
 • De vermindering in CO2 uitstoot
 • De kostprijs van de toegepaste techniek, verminderd met de opbrengsten.

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks opnieuw berekend.

De aanvraagperiode opent op dinsdag 28 juni en sluit op donderdag 6 oktober.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden van de SDE++ om jouw duurzaamheidsproject te realiseren? Wij helpen graag! Neem vrijblijvend contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of bel ons via 020-3655531.