Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Najaarsronde opent op 2 oktober

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een subsidie/bijdrage voor bedrijven en (non-profit) instellingen die groene/hernieuwbare energie (gaan) produceren. Het budget voor SDE+ 2018 is € 6 miljard.

Wat is de SDE+?

De SDE+ is een subsidie voor de productie van hernieuwbare energie, voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerde groene/hernieuwbare energie en de marktprijs van grijze energie. De toegewezen subsidie is een maximumbedrag. Dit gebeurt aan de hand van het maximum aantal vollasturen (aantal uren dat de installatie op nominaal vermogen volledig produceert).

Wie komt in aanmerking voor de SDE+ regeling?

De SDE+ geldt voor bedrijven en (non-profit) instellingen die door hernieuwbare energietechnieken, groene/hernieuwbare energie gaan produceren. Bedrijven en instellingen gebruiken hernieuwbare energietechnieken uit de volgende categorieën:

 • Biomassa: o.a. vergisting, thermische conversie, bij- en meestook, AWZI / RWZI en/of vergassing. Subsidieperiode van 12 jaar, bij- en meestook 8 jaar.
 • Geothermie: aardwarmte bij bestaande of nieuwe olie- of gasputten (≥ 500 meter of ≥500 meter). Subsidieperiode van 15 jaar.
 • Water: o.a. waterkracht, stromingsenergie, golfenergie en/of osmose. Subsidieperiode van 15 jaar.
 • Wind: o.a. op land, in meren en/of op primaire waterkeringen/dijken. Subsidieperiode van 15 jaar.
 • Wind op zee: op aangewezen windgebieden/kavels op zee. Subsidieperiode van 15 jaar.
 • Zon: o.a. zonnepanelen en/of zonthermie. Subsidieperiode van 15 jaar.

Voorwaarden

Je zorgt dat je alle benodigde vergunningen hebt:

 • Omgevingsvergunning (en vergunningsaanvraag hiervan).
 • Verklaring van de locatie eigenaar (als je zelf niet de eigenaar van de locatie voor de installatie bent).
 • Haalbaarheidsstudie (ook een windrapport bij de windprojecten).
 • Opsporingsvergunning in kader van Mijnbouwwet (enkel bij categorie ‘Geothermie’).
 • Geologisch onderzoek (enkel bij categorie ‘Geothermie’).

Vervolgstappen

Een aanvraag wordt ingediend bij de RVO. Projecten met een vermogen van meer dan 250 MW moeten gemeld worden bij de Europese Commissie. Op basis van de Milieusteunkader (MSK) cumulatie toets wordt er getoetst of en hoeveel steun je kan verwachten.

Ugoo kan samen met jou onderzoeken of de SDE+ regeling voor jou interessant is en kan helpen bij het indienen van een aanvraag.

Vul hier je gegevens in

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.