Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

In de brochure Milieulijst 2022 staan alle milieuvriendelijke technieken die voor MIA in aanmerking komen, opgedeeld in zes categorieën:

  • Grondstoffen- en watergebruik
  • Voedselvoorziening en landbouwproductie
  • Mobiliteit
  • Klimaat en lucht
  • Ruimtegebruik
  • Gebouwde omgeving

Investeer je in een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, wat mogelijk binnen één van deze categorieën valt? Neem dan snel contact met ons op, aangezien de aanvraag binnen drie maanden na verlening van opdracht moet worden ingediend.

Tot slot is het interessant om eigen producten op de Milieulijst geplaatst te krijgen. Dit verlaagt de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product als resultaat.

Voordeel

MIA biedt boven op de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. MIA levert hiermee een gemiddeld netto-voordeel van 9% voor ondernemers die VPB-plichtig zijn. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Door investeringen af te schrijven in het jaar waarin ze ontstaan, wordt de betaling van VPB naar de toekomst uitgesteld. Vamil realiseert hiermee een liquiditeits- en rentevoordeel.

Naast de kosten van de aanschaf, komen voor MIA en Vamil ook voortbrengingkosten van de milieuvriendelijke techniek in aanmerking. Denk hierbij aan eigen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie van het bedrijfsmiddel. Ook milieuadvieskosten maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten.

Voor wie?

Ondernemers die investeren in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat kunnen gebruikmaken van de MIA. Zij moeten gevestigd zijn te Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de BES-eilanden en inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Ook (onderdelen van) overheidsondernemingen, stichtingen of verenigingen kunnen in bepaalde situaties belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn en een beroep doen op de MIA.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor MIA\Vamil om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.