Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. MIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. MIA biedt hiermee een netto-voordeel, oplopend tot 9% van de investering, voor ondernemers die VpB-plichtig zijn. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Door investeringen af te schrijven in het jaar waarin ze ontstaan, wordt de betaling van VpB naar de toekomst uitgesteld. Vamil realiseert hiermee een liquiditeits- en rentevoordeel.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Investeringen in milieuvriendelijke apparatuur profiteren van MIA en Vamil, zodra bedrijfsmiddelen vermeld staan op de Milieulijst. Naast omschreven milieuvriendelijke technieken, komen generieke bedrijfsmiddelen in aanmerking. Voor deze investeringen geldt uitsluitend een richtlijn voor de te leveren prestatie. Ondernemers hebben hierdoor meer keuzevrijheid in het investeringsgedrag. Tot slot is de plaatsing van eigen ontwikkelde technologie op de Milieulijst mogelijk. MIA en Vamil verlagen hiermee de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product tot resultaat. In 2020 is er een budget vrijgesteld van  €149 miljoen voor MIA en Vamil. De aanvraag is doorlopend.

Investeringen komen in aanmerking voor MIA en Vamil, zolang:

  • de ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden belastingplichtig is (IB of VpB);
  • de aanvraag binnen 3 maanden na verlening van opdracht worden ingediend;
  • de investering betrekking heeft op niet eerder gebruikte apparatuur;
  • het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500.

Naast de kosten van de aanschaf, komen voor MIA en Vamil voortbrengingkosten van de milieuvriendelijke techniek in aanmerking. Denk hier aan eigen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie van het bedrijfsmiddel. Ook milieuadvieskosten maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten.

Algemene subsidiecheck

Benieuwd of je in aanmerking komt voor subsidies?

Doe de subsidiecheck en ontdek of je voldoet aan de voorwaarden. De scan is gratis en vrijblijvend

Voor duidelijk omschreven investeringen

Jaarlijks vindt een publicatie plaats van bedrijfsmiddelen die een belangrijke milieuverdienste hebben en voor MIA en Vamil in aanmerking komen. De Milieulijst omschrijft circa 270 bedrijfsmiddelen die in verschillende categorieën zijn ingedeeld. Afhankelijk van de categorie waartoe het bedrijfsmiddel gerekend wordt, is het mogelijk in aanmerking te komen voor uitsluitend MIA of Vamil, of voor beide regelingen. De hoogte van de fiscale aftrek voor MIA is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. De hoogte van de aftrek varieert van 13,5% tot 35%. De Milieulijst 2020 geeft een overzicht van milieuvriendelijke investeringen.

Voor generieke bedrijfsmiddelen

De Milieulijst biedt plaats voor generieke bedrijfsmiddelen. Onder bepaalde condities is het hierdoor mogelijk om investeringen in milieuvriendelijke technieken onder een generieke code aan te vragen. Voor deze groep technieken is de prestatie die zij leveren richtinggevend. Een omschrijving van generieke bedrijfsmiddelen en de aanvullende eisen, is opgenomen in de Milieulijst.

Eigen producten op de Milieulijst

Het is mogelijk om eigen ontwikkelde milieuvriendelijke technologie voor de regeling in aanmerking te laten komen. Ondernemers dienen dan een voorstel in voor aanpassing of aanvulling van bestaande omschrijvingen op de Milieulijst. Bij goedkeuring van het voorstel, verschijnt de aanpassing op de eerstvolgende Milieulijst. MIA en Vamil dragen vanaf dat moment bij aan vereenvoudiging van de markintroductie van eigen technologie.

Vervolgstappen

Ugoo ondersteunt bij het effectief benutten van MIA en Vamil in de eigen onderneming. Neem voor meer informatie contact op met één van onze consultants.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.